Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolebibliotekets mål

Ett framgångsrikt bibliotek för en framgångsrik högskola

  • Tillhandahåller informationskällor (råmaterialet till all forskning och utbildning) som bidrar till att utveckla och upprätthålla bildning och den intellektuella miljön.
  • Ger personligt stöd och service genom samtal och samverkan som bidrar till bättre kunskap och resultat hos studenter och personal.

Alla upptäcker och tar del av bibliotekets informationstjänster

  • Utvecklar innovativa och effektiva verktyg och tjänster för att studenter, lärare, forskare och allmänhet ska upptäcka och ta del av det stora utbudet av informationskällor.

Ett biblioteksrum med kvalitet

  • Skapar ett ändamålsenligt och funktionellt rum som samtidigt är inbjudande och bekvämt för individer och grupper att studera och lära i med en stödjande infrastruktur.

Högskolan har informationskompetenta studenter och personal

  • Biblioteket kompetensutvecklar studenter och personal med färdigheter i att behärska informationsstrategier för studier, forskning och livslångt lärande

Biblioteket har kunnig och kompetent personal som arbetar utifrån högskolans värderingar och vision


Sidan uppdaterad 2016-12-09