Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Övergripande strategier för biblioteksverksamheten

Vi arbetar utifrån användarnas behov
Erbjuder en god service som präglas av tillgänglighet, öppenhet och kvalitet för alla.
Samarbetar professionellt med forsknings- och undervisningsmiljöer.

Vi arbetar med vetenskaplig informationsförsörjning
Erbjuder kvalitativt och kvantitativt relevanta samlingar och verktyg för
kunskapsinhämtning.

Vi arbetar med vetenskaplig kommunikation
Medverkar till att synliggöra högskolans forskningsresultat.
Gör analyser och uppföljningar av högskolans publicering.

Vi bygger en biblioteksmiljö som svarar mot den sociala och kreativa dimensionen i lärande och forskning
Erbjuder en funktionell och kreativ arbets- och studiemiljö.

Vi utvecklar informationskompetens inom högskolan
Erbjuder undervisning i informationssökning och -bearbetning som en integrerad del i lärande- och forskningsprocesser för att säkra en hög vetenskaplig relevans.

Vi kvalitetssäkrar verksamheten
Gör omvärldsanalyser, undersökningar mm.

Vi samverkar med aktörer utanför Högskolan i Halmstad
Skapar ett kunskapsutbyte över gränserna.

Vi är öppna för förändring och att ta in nya verksamheter och ny teknik som ger mervärde till bibliotekets uppdrag och utveckling
IT-support till studenter integreras i vår service. Olika typer av lärstöd finns tillgängligt i biblioteksmiljön.

Vi utvecklar vårt kunnande och vår kompetens
Investerar i den expertkunskap, kompetensutveckling och kreativitet som behövs för ett framgångsrikt högskolebibliotek.

Sidan uppdaterad 2016-12-09