Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-08-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Källa i atom-format

Genom att göra utsökningar från DiVA kan du visa publikationslistor i olika format på din institutions eller forskares egen webbsida. Du kan också välja att länka direkt till en träfflista i DiVA. För att göra en utsökning, gå till 'Utsökninglänk till annan webbplats' på DiVAs startsidalänk till annan webbplats.

Nedan visas ett exempel på en lista över de senast inlagda forskningspublikationerna i DiVA, där källan är i atom-format.

Källa i atom-format  |  Se källa i mods-format

Namnlöst dokument

 • Ester Gonzalez-Sosa
 • Julian Fierrez
 • Ruben Vera-Rodriguez
 • Fernando Alonso-Fernandez

Facial Soft Biometrics for Recognition in the Wild: Recent Works, Annotation and Evaluationlänk till annan webbplats

 • Eduardo Ribeiro
 • Andreas Uhl
 • Fernando Alonso-Fernandez

Iris Super-Resolution using CNNs: is Photo-Realism Important to Iris Recognition?länk till annan webbplats

 • Andreas Ivarsson
 • Urban Johnson
 • Jón Karlsson
 • Mats Börjesson
 • Martin Hägglund
 • Mark Andersen
 • Markus Waldén

Elite female footballers’ stories of sociocultural factors, emotions, and behaviours prior to anterior cruciate ligament injurylänk till annan webbplats
The aim of the study was to examine how players’ perceptions of sociocultural factors and intra- and interpersonal aspects of sporting experiences may have influenced the emotions, cognitions, and behaviours of elite female soccer players prior to the occurrence of ACL injuries. The research questions guiding the study were: (a) how did female elite soccer players perceive that their psychosocial experiences were related to their cognitive, physiological, and emotional states prior to their ACL injuries, and (b) how did the players feel their perceived states influenced their behaviours prior to injury occurrence. The participants consisted of the total population of female players (N = 18) competing in the Swedish women’s elite league, who incurred a total ACL tear during the 2012 season. Using a semi-structured interview guide, all players were interviewed post-season. We represented the data using a storytelling approach of aggregated creative nonfiction. The aggregated stories showed sociocultural rules and expectations of overtraining and placing pressure on athletes to play even if they were not physically or psychologically fit. Responding to pressures with potentially risk-increasing behaviours might raise the probability of becoming injured through a number of pathways. Team managers, coaches, and members of the medical team are recommended to develop environments that stimulate the players to engage in adaptive stress-recovery and risk-decreasing behaviours.

 • Felix Schultze
 • Pernilla Nilsson

Coteaching with senior students – : a way to refine teachers’ PCK for teaching chemical bonding in upper secondary schoollänk till annan webbplats
During the last decade there has been on-going discussions about students’ declining interest and low achievement in science. One of the reasons suggested for this decline is that teachers and students have different frames of reference, whereby teachers sometimes communicate science in the classroom in a way that is not accessible to the students. There is a lack of research investigating the effects of coteaching with senior students in science in upper secondary schools. To improve teaching and to narrow the gap between teachers’ and students’ different frames of references, this study investigates how an experienced chemistry teacher gains and refines her pedagogical content knowledge (PCK) by cooperating with two grade 12 students (age 18) as coteachers. The teacher and the two coteachers coplanned, cotaught and coevaluated lessons in chemical bonding in a grade 10 upper secondary class. Findings indicate that the coteachers contributed with their own learning experiences to help the teacher understand how students perceive difficult concepts. In such way, the coteachers were mediating between the teacher and the students, thus bridging the gap between the teacher and the students’ frames of references. The teachers’ PCK was refined which in turn lead to improved teaching strategies.

 • Edgar Lopez-Rojas
 • Stefan Axelsson
 • Dejan Baca

Analysis of fraud controls using the PaySim financial simulatorlänk till annan webbplats
Fraud controls for financial transactions are needed and required by law enforcement agencies to flag suspicious criminal activity. These controls, however, require deeper analysis of the effectiveness and the negative impact for the legal customers. Owing to the intrinsically private nature of financial transactions, this analysis is often performed after several months of actively using fraud controls. In this paper, we present an analysis of different fraud prevention controls on a mobile money service based on thresholds using a simulator called PaySim. PaySim uses aggregated data from a sample dataset to generate a synthetic dataset that resembles the normal operation of transactions and injects malicious behaviour. With technology frameworks such as agent-based simulation techniques, and the application of mathematical statistics, we show in this paper that the simulated data can be as prudent as the original dataset for setting optimal controls for fraud detection.

 • Gunnar Alendal
 • Geir Olav Dyrkolbotn
 • Stefan Axelsson

Forensics acquisition – Analysis and circumvention of samsung secure boot enforced common criteria modelänk till annan webbplats
The acquisition of data from mobile phones have been a mainstay of criminal digital forensics for a number of years now. However, this forensic acquisition is getting more and more difficult with the increasing security level and complexity of mobile phones (and other embedded devices). In addition, it is often difficult or impossible to get access to design specifications, documentation and source code. As a result, the forensic acquisition methods are also increasing in complexity, requiring an ever deeper understanding of the underlying technology and its security mechanisms. Forensic acquisition techniques are turning to more offensive solutions to bypass security mechanisms, through security vulnerabilities. Common Criteria mode is a security feature that increases the security level of Samsung devices, and thus make forensic acquisition more difficult for law enforcement. With no access to design documents or source code, we have reverse engineered how the Common Criteria mode is actually implemented and protected by Samsung's secure bootloader. We present how this security mode is enforced, security vulnerabilities therein, and how the discovered security vulnerabilities can be used to circumvent Common Criteria mode for further forensic acquisition. © 2018 The Author(s). Published by Elsevier Ltd on behalf of DFRWS.

 • Tomas Nilson

Samuel Cunardlänk till annan webbplats

 • Tomas Nilson

Hamburg-America Linelänk till annan webbplats

 • Marie-Helene Zimmerman Nilsson
 • Liselott Fritzdorf
 • Fredrik Panzio

Mission Possible 2.0 : Livesändning som fördjupning av examinationlänk till annan webbplats
Lärarlaget i Förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad har sedan starten HT 2011 systematiskt arbetat med utbildningens digitala progression. Vi har hittills genomfört digitala projekt med studenterna trots att brist på utrustning och teknikstöd har gjort det komplicerat. I föreliggande projekt har vi tagit nästa steg i kvalitetsutvecklingen av den digitala progressionen med stöd av de nya möjligheter Digitalt laborativt center (DLC) erbjuder. Examinationsformer inom högre utbildning tenderar att präglas av kunskapsredovisning och akademiskt skrivande. Mot bakgrund av detta är motivet för projektet att bidra till att synliggöra hur digital ljud- och bildproduktion kan utgöra examinationsformer i lärarutbildning, vilket vi ser som strategiskt viktigt för utbildning vid såväl akademi som hela Högskolan. Motivet är också att lyfta fram hur kvalitet i lärarutbildningen kan utvecklas via studentaktivt lärande med stöd av DLC för redan befintliga utbildningsdelar. Vårt projekts ambition är sammantaget att uppmärksamma lärar- och studentroller i vår undervisning med nya digitala redskap och att beakta de kritiska aspekter som förs fram. Projektets syfte är att utveckla kursmomentet Mission Possible till 2.0, vad gäller digital visuell produktion. Detta har inneburit att del av examination har sänts live ifrån DLC, där det finns ljud och bild av god kvalitet. Studenter har skött den digitala tekniken respektive agerat experter utifrån de områden de har läst in sig på i kursen och ställt frågor till inbjudna gäster inom respektive område ifrån fältet. Lärarna har haft rollen som debattmoderatorer. Den live-sända examinationsdelen har utvärderats specifikt av studenterna, vilket också inbegriper deras perspektiv på projektet i relation till erfarenheter av deltagande. Under presentationen kommer examinationens utformning och genomförande att beskrivas närmare tillsammans med en problematisering av såväl process som produkt.

 • Kristina Thorell

Planering av det nordiska landskapet : en kunskapsöversikt om vindkraftlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2014-08-27