Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-09-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationstyper i DiVA

I DiVA finns följande publikationstyper att välja på:

Artikel i tidskrift - Artikel i vetenskaplig eller annan tidskrift, även artikel i dagstidning.

Artikel, forskningsöversikt - En översikt av ett forskningsområde (review, survey) publicerad i en tidskrift. (Vanligast inom medicinsk-faramaceutiska och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområden.)

Artikel, recension - Recension av bok (book review) i tidskrift eller dagstidning.

Bok - En publicerad monografi.

Doktorsavhandling, monografi - Avhandling för doktorsexamen. Består av en enda sammanhängande framställning (monografiavhandling).

Doktorsavhandling, sammanläggning - Avhandling för doktorsexamen. Består av publicerade eller ännu ej publicerade vetenskapliga artiklar som fogas samman med en inledande sammanfattning (sammanläggningsavhandling).

Kapitel i bok - Del av publicerad monografi. Observera att eget redaktörskap för ett samlingsverk redovisas under Samlingsverk (redaktörskap).

Konferensbidrag - Bidrag till konferenser publicerade i konferensproceeding eller konferensmeddelande.

Konferensmeddelanden, proceedings - Eget redaktörskap för konferensproceeding eller konferensmeddelande.

Licentiatavhandling, monografi - Avhandling för licentiatexamen. Består av en enda sammanhängande framställning.

Licentiatavhandling, sammanläggning - Avhandling för licentiatexamen. Består av publicerade eller ännu ej publicerade vetenskapliga artiklar som fogas samman med en inledande sammanfattning.

Manuskript (preprint) - Artikel som ännu inte har publicerats eller genomgått granskning.

Patent - Godkänd patentansökan till svensk eller internationell patentorganisation.

Rapport - Publikation som ingår i rapportserie (t.ex. Working papers).

Samlingsverk (redaktörskap) - Publikation där ett antal var för sig fristående verk utgivits tillsammans. Endast redaktören skall redovisas under denna kategori. De enskilda verken skall var för sig redovisas som Kapitel i bok.

Studentuppsats - Examensarbeten och studentuppsatser, självständiga arbeten utförda under högskoleutbildning. Uppsatsnivå anges i formuläret.

Övrigt - Används om ingen annan publikationstyp är tillämplig.

Sidan uppdaterad 2014-09-29