Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-05-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

E-spika avhandling i DiVA

Enligt 'Riktlinjer för framställning och distribution av doktorsavhandling' (dnr 515-2011-2360) ska din disputation tillkännages i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) på din spikdag, senast tre veckor före disputationen.Se till att i god tid innan spikdagen registrera dina bibliografiska uppgifter i DiVA.1. Registrera bibliografiska uppgifter

Logga in i DiVA och registrera de bibliografiska uppgifterna om din doktorsavhandling samt lägg till ditt abstract. För sammanläggningsavhandlingar gäller att först registrera delarbetena i DiVA, om de inte redan finns där.

2. Ladda upp avhandlingen

Du har möjligheten att ladda upp din avhandling i fulltext och göra den fritt tillgänglig. Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling, ska endast kappan publiceras. Filen måste överrensstämma med den tryckta.

3. Spikkvitto

När du registrerar din avhandling i DiVA skapas ett spikkvitto. När vi har kontrollerat dina uppgifter med disputationsbeslutet som underlag får du en länk till spikkvittot.

Doktoranden ansvarar själv för att ta kontakt med biblioteket för spikning av avhandlingen.

Kontakt

helpdesk.diva@hh.se

Kontaktperson

Sidan uppdaterad 2015-05-05