Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-11-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskningspublikationer

Vid Högskolan i Halmstad kan du registrera och göra dina publikationer fritt tillgängliga genom att publicera i DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet. Enligt ett rektorsbeslut är det obligatoriskt för högskolans forskare och anställda att registrera sina publikationer i DiVA.


Viktigt

Börja med att söka i DiVA för att kontrollera att publikationen inte redan finns inlagd. Finns den i DiVA kan du redigera eller komplettera posten.

Se till att fylla i ditt HH användarnamn i fältet 'lokalt användarid'. Detta säkerställer att vi kan extrahera dina publikationer till andra system.

Registrera publikation i DiVA

Så här gör du för att registrera en publikation, med eller utan fulltext:

a) Importera från Web of Science, PubMed, Libris, EndNote, BibTex m fl

 1. Logga inlänk till annan webbplats med ditt högskolekonto och lösenord
 2. Välj Importera uppgifter om publikation
 3. Importera referenser
 4. Komplettera organisationstillhörighet och utskrivet förnamn för samtliga författare från Högskolan i Halmstad
 5. Vid fulltextpublicering: ladda upp fulltexten i PDF-format och godkänn elektronisk publicering
 6. Kontrollera att uppgifterna stämmer och välj Skicka in

Du finner utförligare instruktioner och exempel i lathunden Importera referenserPDF (pdf, 311.7 kB).

Vill du komma igång med referenshanteringsverktyget EndNote? Kan du få hjälp av bibioteket.

b) Registrera publikation manuellt

 1. Logga inlänk till annan webbplats med ditt högskolekonto och lösenord
 2. Välj Lägg till publikation/Ladda upp filer
 3. Välj publikationstyp
 4. Fyll i uppgifter om din publikation
 5. Vid fulltextpublicering: ladda upp fulltexten i PDF-format och godkänn elektronisk publicering
 6. Kontrollera att uppgifterna stämmer och välj Skicka in

Du finner utförligare instruktioner och exempel i lathunden Registrera och publiceraPDF (pdf, 836.2 kB).

Publicera fulltext

Du kan ladda upp fulltexter för alla typer av vetenskapliga publikationer, tidskriftsartiklar, böcker, rapporter mm., och göra dem fritt tillgängliga i DiVA.

Viktigt är att kontrollera om förlaget som skall eller har gett ut din publikation tillåter detta. Läs mer under parallellpublicera i DiVA.

När du har skickat in

Poster utan fulltext eller annan bilaga publiceras direkt och granskas av en bibliotekarie i efterhand.

Poster med fulltext eller annan bilaga samt avhandlingar med eller utan fulltext granskas av en biblioteket innan de publiceras i DiVA. Du kan därför inte se dessa publikationer i DiVA direkt när du har skickat in dina uppgifter.

Ändra eller radera publikation

Om du vill ändra i en post som redan är publicerad väljer du 'Ändra/Radera' post när du har loggat in i DiVA. Där söker du fram posten och kan genomföra ändringarna.

Du har möjlighet att ändra i de poster som du själv har registrerat samt de poster där du är författare och där fältet 'Användarnamn' har fyllts i med ditt användarnamn i högskolans användarkatalog (LDAP). Endast administratörer kan ändra i poster med uppladdade fulltexter eller andra bilagor, doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar eller studentuppsatser. Hör av dig till DiVA helpdesk om du behöver ändra i poster som du inte kommer åt.

Ökad synlighet

Alla registrerade poster går att hitta i DiVA. Laddar du upp en fulltext blir den fritt tillgänglig i DiVA men också via andra söktjänster som OAIsterlänk till annan webbplats, Googlelänk till annan webbplats och Google Scholarlänk till annan webbplats. Vem som helst kan ladda ner och läsa din publikation utan kostnad, vilket kan leda till ökad användning och ökad citering.

Digitala Vetenskapliga Arkivet

Sök eller publicera din uppsats eller forskningspublikation!

Logga in Sök


Har du frågor?

Kontakta DiVA Helpdesk

Lathundar

Parallellpublicera

Gör din forskning mer synlig genom att parallellpublicera dina vetenskapliga artiklar i DiVA.

Sidan uppdaterad 2014-11-04