= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: Matematik/Fysik/Kemi

 • ArXiv.org

  E-printarkiv skapat av Cornell university. Arkiv fokuserat på fysik, matematik, datavetenskap och biologi.

  Mer info

 • Compendex

  Populär

  Databasen innehåller referenser och abstracts till publikationer inom områden såsom; allmän ingenjörsvetenskap, teknisk fysik, elektronik- och datorteknik, maskinteknik, kemiteknik, miljöteknik, rymdteknik, marinteknik, gruvteknik m.m.

  Mer info

 • Ebook Central / Ebrary

  Populär

  Innehåller över 80 000 e-böcker i fulltext från många olika förlag. Databasen täcker ett brett ämnesområde, t.ex. samhällsvetenskap, humaniora, datateknik, teknik, pedagogik.

  Mer info

 • Google Scholar

  Litteratur inom akademisk forskning världen över där du från ett och samma ställe kan söka efter flera ämnen och källor, såsom: vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, yrkessamfund, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer.

  Mer info

 • International Critical Tables of Numerical Data, Physics, Chemistry and Technology (1st Electronic Edition)

  Innehåller en mängd kritisk data över oorganiska och organiska ämnen och rena substanser. Det 1000-sidiga indexet innehåller länkar till varje sida som en artikel återfinns på.

  Mer info

 • Knovel Critical Tables

  Innehåller tabeller över fysiska, flytande och termodynamiska entiteter. Tabellerna över fysiska entiteter inkluderar över 21.000 oorganiska och organiska ämnen och rena substanser. Tabellerna över flytande entiteter innehåller data om 385 vanliga lösningsmedel och tabellerna över termodynamiska entiteter innehåller data om över 15.000 ämnen.

  Mer info

 • MathWorld

  Fri nätresurs som täcker matematikens huvudområden och underdiscipliner, med bl.a. formelsamlingar.

  Mer info

 • Smithsonian Physical Tables (9th Revised Edition)

  Ursprungligen utgiven av Smithsonian Institution Press. Denna referenskälla består av 901 tabeller av generellt intresse för vetenskapsmän och tekniker och av särskilt intresse för dem som arbetar med fysik i allmänhet. Alla uppslagsord i indexet är länkade till de sidor där de förekommer.

  Mer info

 • Thermochemistry of the Chemical Substances

  Innehåller värdetabell med lista över ämnen med medföljande termokemisk data. Alla poster i indexet är länkade till dess sidnummer.

  Mer info

 • Web of Science : Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)

  Populär

  Mer info