Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hallandssamlingen

Kärnan i samlingen består av Eric Rasmussons donation av hallandslitteratur. Samlingen är omfattande med över 6000 titlar, dess äldsta delar härrör från 1600-talet. Till Hallandssamlingen har också förts bibliotekets egna böcker med hallandsanknytning.


De donerade böckerna och bibliotekets referensböcker är ej till hemlån. I Hallandsrummet finns vägkartor och topografiska kartor över länet, samt sjökort täckande den halländska kusten. Ny hallandslitteratur inköps kontinuerligt för att täcka allt av intresse för hallandsforskare.

Erik Rasmussons donation

Donationen består av flera delar. 1600-talslitteratur, böcker tryckta mellan c:a 1700-1920, 1900-talslitteratur, småtryck samt övrigt material.

1600-talslitteraturen
Denna är inlåst i arkiv och ej tillgänglig utom i speciella fall. Bland dessa 20-talet skrifter finns exempelvis de tryckta versionerna av fredsfördragen i Brömsebro 1645 och Roskilde 1658.

Böcker tryckta mellan c:a 1700 och 1920
Dessa är inlåsta i bokskåpen i Hallandsrummet. Dessa c:a 500 titlar kan studeras på begäran och de vackra banden kan beundras genom bokskåpens glasrutor.

1900-talslitteraturen
Samlingen står på öppna hyllor tillsammans med bibliotekets egna böcker. Här finns för närvarande ca 3 000 titlar varav ca 2 000 tillhör donationen.

Småtrycken
Dessa utgör en omfattande del av donationen och består av uppskattningsvis 2 500  skrifter. Dessa är samlade i boxar efter ort eller ämne. Här finns föreningsskrifter av olika slag (idrottsföreningar, fackföreningar, ordnar m.m., skrifter om skolväsendet, om kyrkor och många skrifter om halländskt jordbruk.

Övrigt material
Utgörs av bland annat kalendrar, kataloger, program, företagsberättelser samt kartor och bildmaterial. Samlingen innehåller även tidskrifter, tidningar och årsböcker från Halland. Dessutom finns ett separat klipparkiv med tidningsartiklar och recensioner av många av böckerna i donationen. Litteraturen i Hallandssamlingen är sökbar i bibliotekets katalog HULDAlänk till annan webbplats. Du kan begränsa din sökning till att omfatta enbart material ur Hallandssamlingen genom att i det avancerade sökgränssnittet välja Hallandsrummet vid fältet Begränsa till.

Läs "Halländska herregårdar" och "Freden i Brömsebro" (Fredsfördraget) digitalt I samarbete med Regionbibliotek Halland har vi  digitaliserat Peter von Möllers bok Halländska herregårdar från 1871 och fredsfördraget från Freden i Brömsebro 1645.  Läs böckernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och njut av bilderna.

Halland i litteraturen
En hallandsbibliografi är under uppbyggnad. Här kan man förutom böcker och småtryck även söka artiklar, bokkapitel och annat material om Halland. Hallandsbibliografinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster skapas gemensamt av folkbiblioteken och högskolebiblioteket i Halland. Retroaktiv inläggning av äldre material drivs som ett projekt av Regionbibliotek Halland.

Sidan uppdaterad 2018-04-26