Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Reactivate Matlab

You need to be logged on to your computer using an administrative account.

  1. Start Matlab
  2. Go to Help/Licensing/Activate software
  3. Check that Activate automatically using the Internet (recommended) is selected
  4. Select Next
  5. Log on using your Mathworks account.
Updated 2018-08-13