Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Management group Health innovation at Halmstad University

Gerry Andersson, collaboration coordinator School of Health and Welfare, project manager HICube Competent healthcare, Halmstad University

Ann Bremander, professor School of Business, Engineering and Science, Halmstad University

Patrik Dahlqvist Jönsson, director of education, Region Halland

Ann Ekberg-Jansson, manager Research and development, Region Halland

Fawzi Halila, university lecturer, associate professor, School of Business, Engineering and Science, Halmstad University

Anne-Christine Hertz, manager Centre of Health technology, project manager HICube Need oriented health innovation arena

Richard Lindström, regional e-health coordinator Halland

Magnus Lundblad, development strategist - innovation, Region Halland

Jens Nygren, university lecturer School of Health and Welfare, Halmstad University

Jeanette Sjöberg, university lecturer, manager Högskolepedagogiskt centrum, School of Education, Humanities and Social Sciences, Högskolan i Halmstad

Ingela Skärsäter, programme director Health Innovation at Halmstad University, professor School of Health and Welfare, Halmstad University

Antanas Verikas, professor School of Information Technology, Halmstad University

Joachim Brink, communications officer Health Innovation at Halmstad University, Halmstad University

Updated 2018-03-01