Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-08-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för innovations-, entreprenörskaps-, och lärandeforskning (CIEL)

Arbetar med

Docent i Industriell organisation

Forskning

För närvarande så bedriver jag forskning inom fyra områden: (1) innovationsprocessens tidiga faser (det som brukar benämnas "the front end of innovation"), (2) affärsmodellsutveckling och råmaterialstrategier i processindustri, (3) företags innovationsförmåga i snabbt växande företag, samt (4) miljöinnovationers utveckling och spridning.

Tidigare forskning har handlat om ledarskap och tillväxt i små företag, med ett särskilt intresse för hur ledarskapet i mindre företag förändras när organisationen växer och blir större. Tidigare forskning har också fokuserat företagsledares arbetssituation i småföretag och hur denna situation påverkar förutsättningarna för ledarutveckling.

Undervisning

Henrik undervisar ingenjörs- och ekonomstudenter på ffa masternivå i teknik- och innovationsledning.

Handleder doktorander.

Kompetens

Docent, teknologie doktor

Senaste publikationer