Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-08-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Staff at Halmstad University

Ulf Ivarsson
Strateg, internationell

Working with

Mr. Ulf Ivarsson, Senior Adviser for Strategic, Internationalization, Chancellery, Former Director of International Office at Halmstad University. As a part of the support for strategic internationalization at HU, Ulf works with global partnerships and Networks. Special interests are capacity development, strategic mobility, joint projects and recruitment, faculty and staff support and international relations development. Contact info; Chancellery HALMSTAD UNIVERSITY PO BOX 823  SE 301 18 HALMSTAD  SB +46 35 16 71 00  Dir +46 35 16 73 20  Mob +4670588999

Personal links