Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ingegerd RydinWork area / area of expertise
Society and communication

Research environment:
arrow Center for Social Analysis


Links:
arrow På svenska

Publications:
arrow Registered publications in DiVA


 • Article in journal
 • Rydin, Ingegerd, De Leeuw, Sonja (2010). Göcmen Cocuklarin Dijital Hikayeleri : Medya Yapimlari Aracihgiyla Kimlik Bicimlenmesi ve Kendini Ifade Etme. Cankiri Karatekin Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 1 (2), pp. 11 - 32. View detailed record in DiVA link to external website
 • De Leeuw, Sonja, Rydin, Ingegerd (2007). Migrant children's digital stories : Identity formation and self-representation through media production. European Journal of Cultural Studies, 10 (4), pp. 447 - 464. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd (2001). Att lägga smaken till rätta. Tvärsnitt : humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 23 (3), pp. 2 - 15. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Rydin, Ingegerd (2000). Children's TV Programs on the Global market. News from the UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen, 1, pp. 17 - 20. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd (2000). Kinder im Umgang mit Märchen im Fernsehen : Ergebnisse einer schwedischen Studie. Televizon. Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI), 13 (1), pp. 17 - 23. View detailed record in DiVA link to external website
 • Book
 • Rydin, Ingegerd (2000). Barnens röster : Program för barn i Sveriges radio och television 1925-1999. Prisma/Stiftelsen Etermedierna i Sverige, Stockholm. 399 p. (Skrifter utgivna av Stiftelsen Etermedierna i Sverige ; 15). View detailed record in DiVA link to external website
 • Chapter in book
 • Sjöberg, Ulrika, Rydin, Ingegerd (2013). Transmedia Storytelling and a Young Audience : Public Service in the Blogosphere Era. Producing the Internet : Critical Perspectives of social Media. Nordicom, Göteborg. P. 103 - 120. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd (2013). Discourses on cultural diversity in public service media in the Nordic region : A focus on ethnic minority groups. Public service media from a Nordic Horizon : Politics, markets, programming and users : a research anthology from NORDICOM. Nordicom, Göteborg. P. 131 - 159. View detailed record in DiVA link to external website
 • Eklund, Monica, Högdin, Sara, Rydin, Ingegerd (2013). Educational Integration of Asylum-seeking and Refugee Children in Sweden. Migrants and Refugees : Equitable Education for Displaced Populations. Information Age Publishing, Charlotte, NC. P. 73 - 93. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd, Sjöberg, Ulrika (2011). Everyday Mediated Practices of Citizenship : Struggling with a New Language and Culture Through Media. Media in Motion : Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region. Ashgate, Farnham. P. 237 - 253. View detailed record in DiVA link to external website
 • Eklund, Monica, Sjöberg, Ulrika, Rydin, Ingegerd, Högdin, Sara (2011). Good practices in the field of educational integration of refugee and asylum-seeking children : Country report : Sweden. Integrating Refugee and Asylum-seeking Children in the Educational Systems of EU Member States. Center for the Study of Democracy, Sofia, Bulgaria. P. 182 - 214. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Rydin, Ingegerd, Sjöberg, Ulrika (2010). From TV Viewing to Participatory Cultures : Reflections on Childhood in Transition. Children and Youth in the Digital Media Culture : From a Nordic Horizon. Nordicom, Göteborg. P. 87 - 101. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd, Sjöberg, Ulrika (2010). Everyday Life and the Internet in Diaspora Families : Girls tell their stories. Young people, ICTs and democracy : Theories, policies, identities, and websites. Nordicom, Göteborg. P. 147 - 169. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd (2010). Børns reception. Medie- och kommunikationsleksikon. Samfundslitteratur, Frederiksberg. P. 70 - 71. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd (2010). Identifikation. Medie- og kommunikationsleksikon. Samfundslitteratur, Frederiksberg. P. 200 - 201. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd (2010). Deltagarkulturer och ungas digitala berättelser. Norden och världen : Perspektiv från forskningen om medier och kommunikation. En bok tillägnad Ulla Carlsson. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet, Göteborg. P. 149 - 160. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd (2010). Försvinner barndomen med Internet? : Reflektioner kring forskning och debatt om möjligheter och risker. Barn och unga i den digitala mediekulturen. Nordicom, Göteborg. P. 19 - 36. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd, Sjöberg, Ulrika (2008). Introduction : Establishing the Context of the Book. Mediated crossroads : Identity, youth culture and ethnicity : theoretical and methodological challenges. Nordicom, Göteborg. P. 9 - 16. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd, Sjöberg, Ulrika (2008). Internet as a communicative space for identity construction among diaspora families in Sweden. Mediated Crossroads : Identity, youth culture and ethnicity : theoretical and methodological challenges. Nordicom, Göteborg. P. 193 - 214. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd, Sjöberg, Ulrika (2008). Enfants de familles immigrées : les pratiques médiatiques dans le pays d'accueil. Des jeunes et des médias en Europe : Nouvelles tendances de la recherche: actes de l'E´cole de'ete organise´e a l'Universite´ de Crete (Gre`ce) en septembre 2005. L'Harmattan, Paris. P. 41 - 64. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd, Sjöberg, Ulrika (2007). Identität, Staatsburgerschaft, kultureller Wandel und das Generationsverhältnis. Medien und Migration : Europa als multikultureller Raum?. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. P. 273 - 302. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd (2007). Media use by immigrants. Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media. Sage Publications, Thousand Oaks. P. 395 - 398. View detailed record in DiVA link to external website
 • De Leeuw, Sonja, Rydin, Ingegerd (2007). Diasporic Mediated Spaces. Transnational Lives and the Media : Re-Imagining Diaspora. Palgrave Macmillan, Basingstoke. P. 175 - 194. View detailed record in DiVA link to external website
 • De Block, Liesbeth, Rydin, Ingegerd (2006). Digital rapping in media productions : Intercultural communication through youth culture. Digital generations : Children, young people, and new media. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ. P. 295 - 312. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd (2004). Television. Encyclopedia of Children and Childhood In History and Society. Macmillan Reference, New York. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd (2003). Introduction. Media Fascinations : Perspectives on Young People's Meaning Making. Nordicom, Göteborg. P. 9 - 14. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd (2003). Children's Television Reception : Perspectives on Media Literacy, Identification and Gender. Media Fascinations : Perspectives on Young People's Meaning Making. Nordicom, Göteborg. P. 77 - 93. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd (2000). Hur ett fritt barn växer fram : Synen på barn i radio- och TV-dramatik. Några exempel. Barn, teater, drama. Centrum för barnkulturforskning. Stockholms universitet., Stockholm. P. 153- - 169. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd (1999). Från 'Goddag flickor och pojkar' till ' Hej alla barn' : Barnet i svensk radio och TV under 1900-talet. Børn, unge og medier : Nordiske forskningsperspektiver. Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom), Göteborg. P. 69 - 93. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd (1998). Reception av en senmodern Törnrosa-saga : Hur 6- och 8-åringar ger mening åt en TV-berättelse. Digital barndom. Ad Notam, Gyldendal, Oslo. P. 89 - 108. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd (1998). How children make sense of TV-narratives. Cultural cognition : new perspectives in audience theory. Nordicom, Göteborg. P. 16 s.. View detailed record in DiVA link to external website
 • Collection (editor)
 • Sjöberg, Ulrika., Rydin, Ingegerd. (2008) (eds.). Mediated crossroads : Identity, youth culture and ethnicity : theoretical and methodological challenges. Nordicom, Göteborg. 223 p. View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd. (2003) (eds.). Media Fascinations : Perspectives on Young People's Meaning Making. Nordicom, Göteborg. 167 p. (Northern Perspectives (Nordiska medieforskare reflekterar) ; 4). View detailed record in DiVA link to external website
 • Conference paper
 • Cuesta, Marta, Eklund, Monica, Rydin, Ingegerd, Witt, Ann-Katrin (2013). Innovative Pedagogical Methods in Higher Education. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd, Sjöberg, Ulrika (2012). Transmedia storytelling and the young audience : Public service in the blogopshere era. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd, Sjöberg, Ulrika (2012). New challenges for public service when addressing young people in the blogosphere era. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd, Sjöberg, Ulrika (2010). Women and young girls tell their stories on migration and media practices : Generational order and identity positions. . View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Rydin, Ingegerd, Sjöberg, Ulrika (2010). Women in diasporic communities tell their stories : A generational perspective. . View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Sjöberg, Ulrika, Rydin, Ingegerd (2009). Discourses about media portrayals of migrant families. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd, Sjöberg, Ulrika (2009). Entering national ideological horizons through Swedish media. . View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Sjöberg, Ulrika, Rydin, Ingegerd (2008). Discourses on media portrayals of immigrants and the homeland. Proceedings of the European Communication Research and Education Association conference Barcelona, 25-28 November, 2008. P. 26. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Rydin, Ingegerd, Sjöberg, Ulrika (2005). Media Practices in the New Country : Children, Youth, Family and Ethnicity. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd, De Leeuw, Sonja (2005). Self expressive media production in real and virtual space by migrant children. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd (2000). How the local meets the Global in Children's programming. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Rydin, Ingegerd (1995). Children and Media Psychology in Sweden : Examples from Empirical Work. Psychology of Media in Europe : The State of the Art - Perspectives for the Future. P. 151- 161. View detailed record in DiVA link to external website
 • Doctoral thesis, monograph
 • Rydin, Ingegerd, (1996). Making Sense of TV-narratives : Children's readings of a fairy tale. Diss. Linköping : Linköping University Electronic Press, 1996. View detailed record in DiVA link to external website
 • Report
 • Rydin, Ingegerd, Eklund, Monica, Sjöberg, Ulrika, Högdin, Sara (2011). Evaluation of implementation of the "General recommendations for education of newly arrived pupils" issued by the Swedish Agency for Education. 27 p. (Integrationg Refugee and Asylum seeking Children in Education). View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Högdin, Sara, Rydin, Ingegerd, Eklund, Monica, Sjöberg, Ulrika (2011). Integrating refugee and asylum-seeking children in the educational systems : Country report : Denmark. Center for the Study of Democracy, Sofia, Bulgaria. 19 p. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Eklund, Monica, Sjöberg, Ulrika, Rydin, Ingegerd, Högdin, Sara (2011). Integrating refugee and asylum-seeking children in the educational systems : Country report : Norway. Center for the Study of Democracy, Sofia, Bulgaria. 24 p. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Passani, Antonella, Rydin, Ingegerd (2004). School as an Arena for Education, Integration and Socialisation : Deliverables 9 and 10, February 2004. Children in Communication about Migration (CHICAM), 31 p. View detailed record in DiVA link to external website
 • Christopoulou, Nadina, Rydin, Ingegerd (2004). Children’s Social Relations in Peer Groups : Inclusion, exclusion and friendship. Children in Communication about Migration (CHICAM), 36 p. View detailed record in DiVA link to external website
Image of Ingegerd Rydin

Contact information
Department / Unit:
School of Social and Health Sciences

Building / Room:
R4303

Phone:
+46 (0) 35 16 75 79

E-mail:

Updated 2014-06-11