Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ann-Katrin WittWork area / area of expertise
Society and communication

Research environment:
arrow Center for Social Analysis


Links:
arrow På svenska

Publications:
arrow Registered publications in DiVA


 • Article in journal
 • Cuesta, Marta, Witt, Ann-Katrin (2014). How Gender Conscious Pedagogy in Higher Education Can Stimulate Actions of Social Justice in Society. Journal of Social Inclusion, 2 (1), pp. 12 - 23. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Witt, Ann-Katrin (2009). Gender division in sociology degree programmes - causes and effects?. Journal of Further and Higher Education, 33 (4), pp. 449 - 461. View detailed record in DiVA link to external website
 • Eklund, Monica, Cuesta, Marta, Rydin, Ingegerd, Witt, Ann-Katrin . Using Facebook as a Co-learning Community in Higher Education. Learning, Media & Technology. (Submitted) View detailed record in DiVA link to external website
 • Book
 • Nelson, Anders, Björk, Peter, Trolle-Schultz Jensen, Jette, Nilsson, Mattias, Witt, Ann-Katrin (2009). De första ”Bolognastudenterna” – om aktörskap, yrkesorientering och bildning i programutbildningar : Delrapport från projektet: Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad 2007–2012. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 92 p. (Forskning i Halmstad ; 18). View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Chapter in book
 • Witt, Ann-Katrin (2005). Gemenskapers betydelse för fria yrkesutövare, exemplet konsthantverkare. Ensam tillsammans : senmodernitet, gemenskap, individualisering. Studentlitteratur, Lund. P. 29 - 56. View detailed record in DiVA link to external website
 • Collection (editor)
 • Knoll, Thomas., Witt, Ann-Katrin. (2011) (eds.). Tillbaka till framtiden : Familjens betydelse för individens livsval. Studentlitteratur, Lund. 184 p. View detailed record in DiVA link to external website
 • Knoll, Thomas., Witt, Ann-Katrin. (2005) (eds.). Ensam tillsammans : senmodernitet, gemenskap, individualisering. Studentlitteratur, Lund. 206 p. View detailed record in DiVA link to external website
 • Conference paper
 • Cuesta, Marta, Eklund, Monica, Rydin, Ingegerd, Witt, Ann-Katrin (2013). Innovative Pedagogical Methods in Higher Education. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Witt, Ann-Katrin, Cuesta, Marta (2012). Gender consciousness in the classroom generates social justice and democracy outside it. . View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Witt, Ann-Katrin, Nelson, Anders, Björk, Peter (2010). Hur studenter motiverar sina val av utbildningsprogram i högskolan : Beständig ojämlikhet. . View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Witt, Ann-Katrin, Nelson, Anders, Björk, Peter (2010). Durable and Increasing Gender Segregation in Higher Education : Students´ Motives for Applying to University Degree Programs. XVII ISA World Congress of SociologySociology on the MoveGothenburg, Sweden 11 - 17 July, 2010Conference Abstracts Prepared in Cooperation with CSA Sociological Abstracts. View detailed record in DiVA link to external website
 • Witt, Ann-Katrin (2008). Gender Division in Sociology Degree Program – Causes and Effects?. . View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Doctoral thesis, comprehensive summary
 • Witt, Ann-Katrin (2005). Konsthantverkare, genus och omvänd ekonomi : om hinder och möjligheter att agera på konsthantverkets arena. Diss. (summary). Lund : Lunds universitet. Sociologiska institutionen., 2005. View detailed record in DiVA link to external website
Image of Ann-Katrin Witt

Contact information
Department / Unit:
School of Health and Welfare

Building / Room:
Building R / 3318

Phone:
+46 (0) 35 16 72 65

Mobile:
076-847 72 65

E-mail:

Updated 2014-06-11