Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Marie Heléne Zimmerman NilssonResearch environment:
arrow FULL - Research on Education and Learning within the Department of Teacher education


Links:
arrow Research, projects and publications

Publications:
arrow Registered publications in DiVA


 • Article in journal
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene (2015). Inclusion functioning as exclusion : new students entering the Academy of Music in Sweden. Teachers and Teaching : theory and practice, 21 (4). (In press) View detailed record in DiVA link to external website
 • Holmberg, Kristina, Zimmerman Nilsson, Marie-Helene (2014). Cyborger och rhizom i förskolans musikverksamhet. Posthumanistiska begrepp i rörelse. Pedagogisk forskning i Sverige, 19 (2-3), pp. 193 - 212. View detailed record in DiVA link to external website
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene, Ericsson, Claes (2013). Studenter med intellektuell funktionsnedsättning i rytmikundervisning inom högre musikutbildning : subjektspositioner, identitet och kunskapsbildning. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok, 14, pp. 105 - 125. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne, Ericsson, Claes (2012). The Silenced Discourse : Students with Intellectual Disabilities at the Academy of Music in Sweden. Australian Journal of Teacher Education, 37 (9), pp. 67 - 80. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Chapter in book
 • Wennergren, Ann-Christine, Zimmerman Nilsson, Marie-Helene (2014). Litteraturseminarium med förutsättningar för lärande?. Modellskolan : en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Studentlitteratur, Lund. P. 81 - 97. View detailed record in DiVA link to external website
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne (2011). Estetisk verksamhet inom högre utbildning. Musik och kunskapsbildning : En festskrift till Bengt Olsson. Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, Göteborg. P. 201 - 205. View detailed record in DiVA link to external website
 • Conference paper
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene, Holmberg, Kristina (2014). Students served at all costs and rescued from difficulties: consequences of neoliberal ideas in teacher education in Sweden. ICERI2014 Proceedings. P. 867- 873. View detailed record in DiVA link to external website
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene, Holmberg, Kristina (2014). The Sounding iPad as a Resource for Teaching Children in Preschool. An interdisciplinary symposium  on soundscapes past and present, imagined and real  organised by the Humanities section at Halmstad University  27–28 November 2014, 2014. View detailed record in DiVA link to external website
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne (2013). Inclusion as exclusion. The 41st Annual Congress of the Nordic Educational Research Association : Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education: Abstract book. P. 305- 305. View detailed record in DiVA link to external website
 • Wennergren, Ann-Christine, Zimmerman Nilsson, Marie-Helene (2013). What’s in it for me? : Literature seminars for teachers’ professional learning. The 41st Annual Congress of the Nordic Educational Research Association : Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education: Abstract book. P. 176- 176. View detailed record in DiVA link to external website
 • Holmberg, Kristina, Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne (2013). Music in preschool : ”A real f***ing hit song”. NZDC : New Zealand Discourse Conference: The Fourth Bienniel New Zealand Discourse Conference: Abstract Book: 2-4 December 2013. P. 35- 35. View detailed record in DiVA link to external website
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene, Ericsson, Claes (2012). The Silenced Discourse. NORDISCO 2012, Book of Abstracts. View detailed record in DiVA link to external website
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne (2011). Högre musikutbildning för studenter med intellektuell funktionsnedsättning. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Holmberg, Kristina, Zimmerman Nilsson, Marie Heléne, Ericsson, Claes, Lindgren, Monica (2011). Arts education and discourse analysis in Sweden : perspectives and contexts of application. Third New Zealand Discourse Conference, Engaging with Discourse, 5–7 December 2011. P. 28- 28. View detailed record in DiVA link to external website
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne (2010). Music Teachers´ Choice of Teaching Content : A Study of the Teaching of Ensemble and Music theory in Upper Secondary School. Crossing borders : Nordic research in music education in an international perspective. P. 24- 25. View detailed record in DiVA link to external website
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene (2004). What Constitutes Science in the Boundary between Discourse and Action : A theoretical and methodological perspective. Research Symposium Örebro : October 2004. View detailed record in DiVA link to external website
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene (2004). Musiklärares professionalisering och yrkesrelaterade förändring. Musiklärares professionella kunskap och yrkesrelaterade förändring : Høgskolen Hedmark Avd för lærerutdanning Hamar 8-11 jan 2004. View detailed record in DiVA link to external website
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene (2001). Musiklärares professionalisering : En studie om synen på musiklärarutbildningen och den yrkesprofessionella kunskapen. Nordiskt Musikpedagogiskt Nätverks konferens 3-6 maj 2001 Tema: Teori i musik och pedagogisk forskning : Schaeffergården, Köpenhamn. View detailed record in DiVA link to external website
 • Doctoral thesis, monograph
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene, (2009). Musiklärares val av undervisningsinnehåll : En studie om undervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan. Diss. Göteborg : Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, 2009. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
Image of Marie Heléne Zimmerman Nilsson

Contact information
Department / Unit:
School of Education, Humanities and Social Sciences

Building / Room:
Building Q / 458

Phone:
+46 (0) 35 16 73 36

Mobile:
073-080 22 89

E-mail:

Updated 2014-06-11