Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Marie Heléne Zimmerman NilssonResearch environment:
arrow FULL - Research on Education and Learning within the Department of Teacher education


Links:
arrow Research, projects and publications

Publications:
arrow Registered publications in DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene (2015). Inclusion functioning as exclusion : new students entering the Academy of Music in Sweden. Teachers and Teaching : theory and practice, 21 (3), s. 277 - 288. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Holmberg, Kristina, Zimmerman Nilsson, Marie-Helene (2014). Cyborger och rhizom i förskolans musikverksamhet. Posthumanistiska begrepp i rörelse. Pedagogisk forskning i Sverige, 19 (2-3), s. 193 - 212. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene, Ericsson, Claes (2013). Studenter med intellektuell funktionsnedsättning i rytmikundervisning inom högre musikutbildning : subjektspositioner, identitet och kunskapsbildning. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok, 14, s. 105 - 125. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne, Ericsson, Claes (2012). The Silenced Discourse : Students with Intellectual Disabilities at the Academy of Music in Sweden. Australian Journal of Teacher Education, 37 (9), s. 67 - 80. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene, Wennergren, Ann-Christine . Critical friendship as a driving force for developing practices as researchers and teachers. . (Accepted) Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene, Holmberg, Kristina . Quality and knowledge Content in Music Activities in Preschool : The impact of human-materiality combinations. . (Accepted) Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Wennergren, Ann-Christine, Zimmerman Nilsson, Marie-Helene (2014). Litteraturseminarium med förutsättningar för lärande?. Modellskolan : en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Studentlitteratur, Lund. S. 81 - 97. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne (2011). Estetisk verksamhet inom högre utbildning. Musik och kunskapsbildning : En festskrift till Bengt Olsson. Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, Göteborg. S. 201 - 205. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene, Holmberg, Kristina (2015). Immanence, realism and construction : variations of posthumanistic subjects. Abstract book. S. 163 - 163. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne, Holmberg, Kristina (2014). The Sounding iPad as a Resource for Teaching Children in Preschool. Minding the Sound – Sounding the Mind : Soundscapes Past and Present, Imagined and Real: 27-28 November 2014. S. 6 - 6. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene, Holmberg, Kristina (2014). Students served at all costs and rescued from difficulties: consequences of neoliberal ideas in teacher education in Sweden. ICERI2014 Proceedings. S. 867 - 873. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne (2013). Inclusion as exclusion. The 41st Annual Congress of the Nordic Educational Research Association : Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education: Abstract book. S. 305 - 305. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine, Zimmerman Nilsson, Marie-Helene (2013). What’s in it for me? : Literature seminars for teachers’ professional learning. The 41st Annual Congress of the Nordic Educational Research Association : Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education: Abstract book. S. 176 - 176. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Holmberg, Kristina, Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne (2013). Music in preschool : ”A real f***ing hit song”. NZDC : New Zealand Discourse Conference: The Fourth Bienniel New Zealand Discourse Conference: Abstract Book: 2-4 December 2013. S. 35 - 35. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene, Ericsson, Claes (2012). The Silenced Discourse. NORDISCO 2012, Book of Abstracts. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne (2011). Högre musikutbildning för studenter med intellektuell funktionsnedsättning. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Holmberg, Kristina, Zimmerman Nilsson, Marie Heléne, Ericsson, Claes, Lindgren, Monica (2011). Arts education and discourse analysis in Sweden : perspectives and contexts of application. Third New Zealand Discourse Conference, Engaging with Discourse, 5–7 December 2011. S. 28 - 28. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne (2010). Music Teachers´ Choice of Teaching Content : A Study of the Teaching of Ensemble and Music theory in Upper Secondary School. Crossing borders : Nordic research in music education in an international perspective. S. 24 - 25. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene (2004). Musiklärares professionalisering och yrkesrelaterade förändring. Musiklärares professionella kunskap och yrkesrelaterade förändring : Høgskolen Hedmark Avd för lærerutdanning Hamar 8-11 jan 2004. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene (2004). What Constitutes Science in the Boundary between Discourse and Action : A theoretical and methodological perspective. Research Symposium Örebro : October 2004. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene (2001). Musiklärares professionalisering : En studie om synen på musiklärarutbildningen och den yrkesprofessionella kunskapen. Nordiskt Musikpedagogiskt Nätverks konferens 3-6 maj 2001 Tema: Teori i musik och pedagogisk forskning : Schaeffergården, Köpenhamn. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Doktorsavhandling, monografi
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene, (2009). Musiklärares val av undervisningsinnehåll : En studie om undervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan. Diss. Göteborg : Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, 2009. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
Image of Marie Heléne Zimmerman Nilsson

Contact information
Department / Unit:
School of Education, Humanities and Social Sciences

Building / Room:
Building Q / 453

Phone:
+46 (0) 35 16 73 36

Mobile:
073-080 22 89

E-mail:

Updated 2014-06-11