Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Anders NelsonWork area / area of expertise
Head of School
School of Social and Health Sciences (HOS)

Expertise
Associate professor in Educational Sciences

Research environment:
arrow Center for Social Analysis


Links:
arrow På svenska

Publications:
arrow Registered publications in DiVA


 • Article in journal
 • Nelson, Anders, Bengtsson, Jeanette (2008). Undergraduate students´actorship in studying an educational sciences course in a Swedish context. Higher Education Research and Development, 3 (27), pp. 187 - 189. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nelson, Anders (2008). Looking into one's own practice : a Swedish study on gender in educational sciences. Journal of Further and Higher Education, 32 (2), pp. 139 - 149. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nelson, Anders, Svensson, Krister (2006). Maskingevär och rosa tyll : leksaksvärlden bågnar av våld och förlegade kvinnobilder. Socialpolitik, 12 (2), pp. 44 - 46. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nelson, Anders (2006). Leksaker — en könsstereotyp värld. Förskoletidningen, 31 (1), pp. 12 - 17. View detailed record in DiVA link to external website
 • Berg, Lars-Erik, Nelson, Anders (2006). Identitet och genus i lek med dockor och figurer i förskolan. Nordisk Pedagogik, 26 (2), pp. 124 - 138. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nelson, Anders (2005). Children's toy collections in Sweden - a less gender-typed country?. Sex Roles, 52 (1-2), pp. 93 - 102. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nelson, Anders, Nilsson, Mattias (2004). Världen sedd genom leksaksvärlden. Locus (1), pp. 21 - 31. View detailed record in DiVA link to external website
 • Book
 • Nelson, Anders, Björk, Peter, Trolle-Schultz Jensen, Jette, Nilsson, Mattias, Witt, Ann-Katrin (2009). De första ”Bolognastudenterna” – om aktörskap, yrkesorientering och bildning i programutbildningar : Delrapport från projektet: Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad 2007–2012. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 92 p. (Forskning i Halmstad ; 18). View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Nelson, Anders, Svensson, Krister (2005). Barn och leksaker i lek och lärande. Liber, Stockholm. 157 p. View detailed record in DiVA link to external website
 • Chapter in book
 • Nelson, Anders (2007). Meningserbjudanden kring genus i barns leksaker : om lek som medierad handling. Barns lek, makt och möjlighet. Stockholm University, Stockholm. P. 145 - 157. View detailed record in DiVA link to external website
 • Conference paper
 • Witt, Ann-Katrin, Nelson, Anders, Björk, Peter (2010). Hur studenter motiverar sina val av utbildningsprogram i högskolan : Beständig ojämlikhet. . View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Witt, Ann-Katrin, Nelson, Anders, Björk, Peter (2010). Durable and Increasing Gender Segregation in Higher Education : Students´ Motives for Applying to University Degree Programs. XVII ISA World Congress of SociologySociology on the MoveGothenburg, Sweden 11 - 17 July, 2010Conference Abstracts Prepared in Cooperation with CSA Sociological Abstracts. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nelson, Anders (2007). Gender Differences in Educational Sciences Students´ Pre-University Grades, Actorship and Achievement. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Nelson, Anders, Bengtsson, Jeanette (2006). The "what" and the "how" in undergraduate students and teachers´ discourses about educational sciences courses. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Nelson, Anders (2005). Toy-play as mediated action. A Pilot Study of 4- and 5-Year-Old Children´s Play with Human Figures. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Conference proceedings (editor)
 • Nelson, Anders., Berg, Lars-Erik., Svensson, Krister. (2003) (eds.). Toy Research in the Late twentieth Century. Part 2, Toys as Communication : <em></em>Selection of papers presented at the 2nd International Toy Research Conference, Halmstad University, Sweden, June 1999. Stockholm International Toy Reserch Centre (SITREC), Royal Institute of Technology, Stockolm. 409 p. View detailed record in DiVA link to external website
 • Berg, Lars-Erik., Nelson, Anders., Svensson, Krister. (2003) (eds.). Toy Research in the Late twentieth Century. Part 1, Toys in Educational and Socio-cultural Contexts : <em></em>Selection of papers presented at the International Toy Research Conference, Halmstad University, Sweden, June 1996. Stockholm International Toy Research Centre (SITREC), Royal Institute of Technology, Stockholm. 193 p. View detailed record in DiVA link to external website
 • Doctoral thesis, monograph
 • Nelson, Anders, Nilsson, Mattias (2002). Det massiva barnrummet : Teoretiska och empiriska studier av leksaker. Diss. Malmö : Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, 2002. View detailed record in DiVA link to external website
Image of Anders Nelson

Contact information
Department / Unit:
School of Health and Welfare

Building / Room:
Building R / 4305

Phone:
+46 (0) 35 16 74 88

Mobile:
076-829 74 88

E-mail:

Updated 2014-06-11