Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Anders NelsonWork area / area of expertise
Head of School
School of Social and Health Sciences (HOS)

Expertise
Associate professor in Educational Sciences

Research environment:
arrow Center for Social Analysis


Links:
arrow På svenska

Publications:
arrow Registered publications in DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Nelson, Anders, Sandberg, Mikael (2015). Labour-market orientation and approaches to studying — a study of the first Bologna Students at a Swedish Regional University. Studies in Higher Education. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Nelson, Anders (2015). Exploring the transformation of actorship among students at a small Swedish University : background, actorship and achievement. Higher Education. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Nelson, Anders, Bengtsson, Jeanette (2008). Undergraduate students´actorship in studying an educational sciences course in a Swedish context. Higher Education Research and Development, 3 (27), s. 187 - 189. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Nelson, Anders (2008). Looking into one's own practice : a Swedish study on gender in educational sciences. Journal of Further and Higher Education, 32 (2), s. 139 - 149. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Nelson, Anders, Svensson, Krister (2006). Maskingevär och rosa tyll : leksaksvärlden bågnar av våld och förlegade kvinnobilder. Socialpolitik, 12 (2), s. 44 - 46. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Nelson, Anders (2006). Leksaker — en könsstereotyp värld. Förskoletidningen, 31 (1), s. 12 - 17. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Berg, Lars-Erik, Nelson, Anders (2006). Identitet och genus i lek med dockor och figurer i förskolan. Nordisk Pedagogik, 26 (2), s. 124 - 138. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Nelson, Anders (2005). Children's toy collections in Sweden - a less gender-typed country?. Sex Roles, 52 (1-2), s. 93 - 102. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Nelson, Anders, Nilsson, Mattias (2004). Världen sedd genom leksaksvärlden. Locus (1), s. 21 - 31. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Bok
 • Nelson, Anders, Björk, Peter, Trolle-Schultz Jensen, Jette, Nilsson, Mattias, Witt, Ann-Katrin (2009). De första ”Bolognastudenterna” – om aktörskap, yrkesorientering och bildning i programutbildningar : Delrapport från projektet: Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad 2007–2012. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 92 s. (Forskning i Halmstad ; 18). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Nelson, Anders, Svensson, Krister (2005). Barn och leksaker i lek och lärande. Liber, Stockholm. 157 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Nelson, Anders (2007). Meningserbjudanden kring genus i barns leksaker : om lek som medierad handling. Barns lek, makt och möjlighet. Stockholm University, Stockholm. S. 145 - 157. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Witt, Ann-Katrin, Nelson, Anders, Björk, Peter (2010). Hur studenter motiverar sina val av utbildningsprogram i högskolan : Beständig ojämlikhet. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Witt, Ann-Katrin, Nelson, Anders, Björk, Peter (2010). Durable and Increasing Gender Segregation in Higher Education : Students´ Motives for Applying to University Degree Programs. XVII ISA World Congress of SociologySociology on the MoveGothenburg, Sweden 11 - 17 July, 2010Conference Abstracts Prepared in Cooperation with CSA Sociological Abstracts. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Nelson, Anders (2007). Gender Differences in Educational Sciences Students´ Pre-University Grades, Actorship and Achievement. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Nelson, Anders, Bengtsson, Jeanette (2006). The "what" and the "how" in undergraduate students and teachers´ discourses about educational sciences courses. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Nelson, Anders (2005). Toy-play as mediated action. A Pilot Study of 4- and 5-Year-Old Children´s Play with Human Figures. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Proceedings (redaktörskap)
 • Nelson, Anders., Berg, Lars-Erik., Svensson, Krister. (2003) (ed.). Toy Research in the Late twentieth Century. Part 2, Toys as Communication : <em></em>Selection of papers presented at the 2nd International Toy Research Conference, Halmstad University, Sweden, June 1999. Stockholm International Toy Reserch Centre (SITREC), Royal Institute of Technology, Stockolm. 409 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Berg, Lars-Erik., Nelson, Anders., Svensson, Krister. (2003) (ed.). Toy Research in the Late twentieth Century. Part 1, Toys in Educational and Socio-cultural Contexts : <em></em>Selection of papers presented at the International Toy Research Conference, Halmstad University, Sweden, June 1996. Stockholm International Toy Research Centre (SITREC), Royal Institute of Technology, Stockholm. 193 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Doktorsavhandling, monografi
 • Nelson, Anders, Nilsson, Mattias (2002). Det massiva barnrummet : Teoretiska och empiriska studier av leksaker. Diss. Malmö : Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, 2002. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
Image of Anders Nelson

Contact information
Department / Unit:
School of Health and Welfare

Building / Room:
Building R / 3308

Phone:
+46 (0) 35 16 74 88

Mobile:
076-829 74 88

E-mail:

Updated 2014-06-11