Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Henrika JormfeldtWork area / area of expertise
Head of Health and Healthcare


Expertise
Associate Professor in nursing sciences
PhD in the field of health care sciences
Registred nurse and Master of Science in mental health nursing
Chairman of The Swedish associaltion of psychiatric and mental health nurses
Associate editor of Issues in Mental Health Nursing
Co-editor of The International Journal of Qualitataive Studies on Health and Well-being
Member of the editorial Board of Omvårdnadsmagasinet in The Swedish association of nurses

Teaching
I teach mental health nursing in general nursing education, at master's level and at a postgraduate level.

Research
My research is focused on mental health promotion in mental health services. My PhD thesis (2007) involved development of an instrument to evaluate positive aspects of health among patients in mental health services.

The following years were dedicated to the evaluation of the implementation and assessment of psychosocial rehabilitation in mental health services and subjective experiences of psychoeducation in group among patients with severe mental illness.

My other research project concentrate on the physical health among people with severe mental illness related to physical activity and diet. I am also involved in projects focusing on quality of care in mental health services and developing enhanced Master’s level eLearning materials to be used in nursing education and in mental health practice.


Research environment:
arrow CVHI - Centre of Research on Welfare, Health and Sport


Links:
arrow Publications
arrow På svenska

Publications:
arrow Registered publications in DiVA


 • Article in journal
 • Svedberg, Petra, Svensson, Bengt, Hansson, Lars, Jormfeldt, Henrika (2014). A 2-year follow-up study of people with severe mental illness involved in psychosocial rehabilitation. Nordic Journal of Psychiatry, 68 (6), pp. 401 - 408. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika, Svensson, Bengt, Hansson, Lars, Svedberg, Petra (2014). Clients’ experiences of the Boston Psychiatric Rehabilitation Approach : A qualitative study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9, pp. 22916 - . View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Jormfeldt, Henrika, Svensson, Bengt, Hansson, Lars, Svedberg, Petra (2014). Relatives’ experiences of the Boston Psychiatric Rehabilitation Approach : A qualitative study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9 (1). View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika (2014). Perspectives on health and well-being in nursing. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9. View detailed record in DiVA link to external website
 • Dahlqvist Jönsson, Patrik, Nunstedt, Håkan, Johansson Berglund, Inger, Hedman Ahlström, Britt, Hedelin, Birgitta, Skärsäter, Ingela, Jormfeldt, Henrika (2014). Problematization of perspectives on health promotion and empowerment in mental health nursing – within the research network “MeHNuRse” and the Horatio conference, 2012. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9, pp. 22945 - . View detailed record in DiVA link to external website
 • Öijervall, Jörgen, Jormfeldt, Henrika (2013). Främjande faktorer för professionell utveckling i processorienterad omvårdnadshandledning i grupp : Sjuksköterskors erfarenheter ett år efter avslutad sjuksköterskeutbildning. Vård i Norden, 33 (1), pp. 9 - 13. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Jormfeldt, Henrika, Brunt, David, Rask, Mikael, Bengtsson, Agneta, Svedberg, Petra (2013). Staffs’ experiences of a person-centered health education group intervention for people with a persistent mental illness.. Issues in Mental Health Nursing, 34 (7), pp. 488 - 496. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika (2013). Psykiatrisjuksköterskan central för hälsofrämjande insatser vid psykiska funktionsnedsättningar. Psyche: Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskors tidskrift (3), pp. 10 - 11. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika, Rask, Mikael, Brunt, David, Bengtsson, Agneta, Svedberg, Petra (2012). Experiences of a person-centred health education group intervention : A qualitative study among people with a persistent mental illness. Issues in Mental Health Nursing, 33 (4), pp. 209 - 216. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika (2012). Traditionellt sjukdomsfokus och nya psykosociala riktlinjer – var finns psykiatrisjuksköterskan?. Psyche : psykiatrisk vårdtidskrift (1), pp. 18 - 21. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika, Hansson, Lars, Svensson, Bengt (2011). Differences in self-reported importance of elements of health and subjectively experienced health among outpatients in community mental health services. Archives of Psychiatric Nursing, 25 (5), pp. e19 - e26. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika (2011). Supporting positive dimensions of health, challenges in mental health care. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 6 (2), pp. 7126 - . View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Jormfeldt, Henrika (2011). Salutogenes i psykiatrisk vård – psykiatrisjuksköterskans utmaning. Psyche (2), pp. 10 - 11. View detailed record in DiVA link to external website
 • Hansson, Lars, Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra, Svensson, Bengt (2011). Mental health professionals’ attitudes towards people with mental illness : Do they differ from attitudes held by people with mental illness?. International Journal of Social Psychiatry. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika (2010). Attitudes towards health among patients and staff in mental health services : a comparison of ratings of importance of different items of health. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 45 (2), pp. 225 - 231. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika (2009). Psykiatrisjuksköterskans specialistkompetens nödvändig för patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet i psykiatrisk vård. Psyche (5), pp. 10 - 12. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika, Svensson, Bengt, Arvidsson, Barbro, Hansson, Lars (2008). Dimensions and reliability of a questionnaire for the evaluation of subjective experiences of health among patients in mental health services. Issues in Mental Health Nursing, 29 (1), pp. 51 - 62. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika, Arvidsson, Barbro, Svensson, Bengt, Hansson, Lars (2008). Construct validity of a health questionnaire intended to measure the subjective experience of health among patients in mental health services. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15 (3), pp. 238 - 245. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra, Fridlund, Bengt, Arvidsson, Barbro (2007). Perceptions of the concept of health among nurses working in mental health services : a phenomenographic study. International Journal of Mental Health Nursing, 16 (1), pp. 50 - 56. View detailed record in DiVA link to external website
 • Svedberg, Petra, Jormfeldt, Henrika, Fridlund, Bengt, Arvidsson, Barbro (2004). Perceptions of the concept of health among patients in mental health nursing. Issues in Mental Health Nursing, 25 (7), pp. 723 - 736. View detailed record in DiVA link to external website
 • Svedberg, Petra, Jormfeldt, Henrika, Arvidsson, Barbro (2003). Patients' conceptions of how health processes are promoted in mental health nursing : A qualitative study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10 (4), pp. 448 - 456. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra, Arvidsson, Barbro (2003). Nurses' conceptions of how health processes are promoted in mental health nursing. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10 (5), pp. 608 - 615. View detailed record in DiVA link to external website
 • Chapter in book
 • Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra (2014). Hälsa och hälsofrämjande arbete i psykiatrisk omvårdnad. Vårdande vid psykisk ohälsa : på avancerad nivå. Studentlitteratur AB, Lund. P. 77 - 97. View detailed record in DiVA link to external website
 • Hedelin, Birgitta, Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra (2014). Hälsobegreppet : synen på hälsa och sjuklighet. Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt. Studentlitteratur, Lund. P. 361 - 385. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika (2013). Att förebygga kroppslig ohälsa i psykiatrisk hälso- och sjukvård – den specialistutbildade psykiatrisjuksköterskans ansvar. Omvårdnad på avancerad nivå : Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Studentlitteratur, Lund. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra (2010). Perspektiv på hälsa och ohälsa i psykiatrisk omvårdnad. Vårdande vid psykisk ohälsa : på avancerad nivå. Studentlitteratur, Lund. P. 63 - 85. View detailed record in DiVA link to external website
 • Hedelin, Birgitta, Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra (2009). Hälsobegreppet : synen på hälsa och sjuklighet. Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt. Studentlitteratur, Lund. P. 237 - 260. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra (2006). Hopp : En förutsättning för återhämtning. Psykiatrisk omvårdnad : att stödja hälsofrämjande processer. Studentlitteratur, Lund. P. 169 - 182. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika (2006). Hälsa i psykiatrisk omvårdnad : autonomi, gemenskap och meningsfulla handlingar. Psykiatrisk omvårdnad : att stödja hälsofrämjande processer. Studentlitteratur, Lund. P. 21 - 37. View detailed record in DiVA link to external website
 • Conference paper
 • Killku, Nina, Callaghan, Patrick, Van Dommelen, Riet, Doyle, Louise, Ellilä, Heikki, Higgins, Agnes, Jormfeldt, Henrika, Kalevo, Camilla, Keogh, Brian, Läksy, Marja-Liisa, Van de Sande, Roland, Sitvast, Jan, Skärsäter, Ingela, Stickley, Theodore, Vuokila-Oikkonen, Päivi (2014). Developing eLearning materials to support professional competencies and clinical careers on Master's level mental health practice in Europe. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Keogh, Brian, Doyle, Louise, Higgins, Agnes, Killku, Nina, Ellilä, Heikki, Jormfeldt, Henrika, Kalevo, Camilla, Läksy, Marja-Liisa, Sitvast, Jan, Skärsäter, Ingela, Stickley, Theodore, Vuokila-Oikkonen, Päivi (2014). Developing Master’s level eLearning material in mental health – Phase one, consulting with key stakeholders. Book of Abstracts. View detailed record in DiVA link to external website
 • Ellilä, Heikki, Kilkku, Nina, Callaghan, Patrick, Van Dommelen, Riet, Doyle, Louise, Higgins, Agnes, Jormfeldt, Henrika, Keogh, Brian, Van de Sande, Roland, Sitvast, Jan, Skärsäter, Ingela, Stickley, Theodore, Vuokila-Oikkonen, Päivi (2014). eMenthe : a European co-operation project to enhance Master’s level education in mental health practice with eLearning material. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Blomqvist, Marjut, Jormfeldt, Henrika (2014). LIV-P Levnadsvaneinterventioner för personer med psykossjukdom. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Öijervall, Jörgen, Jormfeldt, Henrika (2013). Promoting factors for professional development in process oriented group supervision. Nurses experiences one year after completed nursing degree. Breaking Barriers 2013. P. 43- 44. View detailed record in DiVA link to external website
 • Kilkku, Nina, Callaghan, Patrick, Van Dommelen, Riet, Doyle, Louise, Ellilä, Heikki, Higgins, Agnes, Jormfeldt, Henrika, Keogh, Brian, Van De Sande, Roland, Skärsäter, Ingela, Stickley, Theodore, Vuokila-Oikkonen, Päivi (2013). eMenthe : a European co-operation project to enhance Master’s level education in mental health practice with eLearning materials. Horatio, European Psychiatric Nursing Congress 2013 : Abstract book. P. 152- 152. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika, Brunt, David, Rask, Mikael, Bengtsson, Agneta, Svedberg, Petra (2013). Staffs’ experiences of a person-centered health education group intervention for people with a persistent mental illness. . P. 1- 15. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika (2013). Supporting positive dimensions of health -the challenge for mental health nurses. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra, Svensson, Bengt, Hansson, Lars (2012). The Boston Psychiatric rehabilitation approach – evaluation of an implementation project in Sweden. Programme and Abstract Book, Horatio: 2nd European Festival of Psychiatric Nursing – in Stockholm 2012. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika, Rask, Mikael, Brunt, David, Bengtsson, Agneta, Svedberg, Petra (2012). Experiences of a person-centred health education group intervention - A qualitative study among people with a persistent mental illness. Programme and Abstract Book, Horation: 2nd European Festival of Psychiatric Nursing - in Stockholm 2012. View detailed record in DiVA link to external website
 • Dahlqvist Jönsson, Patrik, Jormfeldt, Henrika, Skärsäter, Ingela, Nunstedt, Håkan, Johansson Berglund, Inger, Hedman Ahlström, Britt (2012). Health promoting nursing care and the educational function of psychiatric and mental health nurses. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika (2010). Dimensions of Health among Patients in Mental Health Services. . P. 47- 47. View detailed record in DiVA link to external website
 • Svedberg, Petra, Jormfeldt, Henrika (2007). Defining and assessing dimensions of health and health promotion intervention in mental health services. : Joining forces across Europe for Prevention and Promotion in Mental Health. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika (2006). Perceptions of the concept of health among nurses working in mental health services : A phenomenographic study. Proceeding of the 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitataive Methods in the Service of health. P. 19- 19. View detailed record in DiVA link to external website
 • Doctoral thesis, comprehensive summary
 • Jormfeldt, Henrika, (2007). Dimensions of Health among Patients in Mental Health Services. Diss. (summary). Lund : Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund University, 2007. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Report
 • Svedberg, Petra, Jormfeldt, Henrika, Hansson, Lars, Svensson, Bengt (2011). Utvärdering av rehabiliteringsprojektet i psykiatrin i Halland : Rapport del 1. Uppföljning avklienter och närstående. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra, Hansson, Lars, Svensson, Bengt (2011). Utvärdering av rehabiliteringsprojektet. Rapport del 2 : Programtrohet och erfarenheter av implementering i psykiatrin i Halland. View detailed record in DiVA link to external website
 • Jormfeldt, Henrika (2011). Kartläggning av suicid i Varberg under år 2010. 23 p. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
Image of Henrika Jormfeldt

Contact information
Department / Unit:
School of Health and Welfare

Building / Room:
Building R / 4108b

Phone:
+46 (0) 35 16 77 86

E-mail:

Updated 2014-06-11