Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Henrika JormfeldtWork area / area of expertise
Head of Health and Healthcare


Expertise
Associate Professor in nursing sciences
PhD in the field of health care sciences
Registred nurse and Master of Science in mental health nursing
Chairman of The Swedish associaltion of psychiatric and mental health nurses
Associate editor of Issues in Mental Health Nursing
Co-editor of The International Journal of Qualitataive Studies on Health and Well-being
Member of the editorial Board of Omvårdnadsmagasinet in The Swedish association of nurses

Teaching
I teach mental health nursing in general nursing education, at master's level and at a postgraduate level.

Research
My research is focused on mental health promotion in mental health services. My PhD thesis (2007) involved development of an instrument to evaluate positive aspects of health among patients in mental health services.

The following years were dedicated to the evaluation of the implementation and assessment of psychosocial rehabilitation in mental health services and subjective experiences of psychoeducation in group among patients with severe mental illness.

My other research project concentrate on the physical health among people with severe mental illness related to physical activity and diet. I am also involved in projects focusing on quality of care in mental health services and developing enhanced Master’s level eLearning materials to be used in nursing education and in mental health practice.


Research environment:
arrow CVHI - Centre of Research on Welfare, Health and Sport


Links:
arrow Publications
arrow På svenska

Publications:
arrow Registered publications in DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Svedberg, Petra, Svensson, Bengt, Hansson, Lars, Jormfeldt, Henrika (2014). A 2-year follow-up study of people with severe mental illness involved in psychosocial rehabilitation. Nordic Journal of Psychiatry, 68 (6), s. 401 - 408. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika, Svensson, Bengt, Hansson, Lars, Svedberg, Petra (2014). Relatives’ experiences of the Boston Psychiatric Rehabilitation Approach : A qualitative study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9 (1). Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika, Svensson, Bengt, Hansson, Lars, Svedberg, Petra (2014). Clients’ experiences of the Boston Psychiatric Rehabilitation Approach : A qualitative study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9 (1). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jormfeldt, Henrika (2014). Perspectives on health and well-being in nursing. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Dahlqvist Jönsson, Patrik, Nunstedt, Håkan, Johansson Berglund, Inger, Hedman Ahlström, Britt, Hedelin, Birgitta, Skärsäter, Ingela, Jormfeldt, Henrika (2014). Problematization of perspectives on health promotion and empowerment in mental health nursing – within the research network “MeHNuRse” and the Horatio conference, 2012. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9 (1). Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Öijervall, Jörgen, Jormfeldt, Henrika (2013). Främjande faktorer för professionell utveckling i processorienterad omvårdnadshandledning i grupp : Sjuksköterskors erfarenheter ett år efter avslutad sjuksköterskeutbildning. Vård i Norden, 33 (1), s. 9 - 13. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jormfeldt, Henrika, Brunt, David, Rask, Mikael, Bengtsson, Agneta, Svedberg, Petra (2013). Staffs’ experiences of a person-centered health education group intervention for people with a persistent mental illness.. Issues in Mental Health Nursing, 34 (7), s. 488 - 496. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika (2013). Psykiatrisjuksköterskan central för hälsofrämjande insatser vid psykiska funktionsnedsättningar. Psyche: Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskors tidskrift (3), s. 10 - 11. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika, Rask, Mikael, Brunt, David, Bengtsson, Agneta, Svedberg, Petra (2012). Experiences of a person-centred health education group intervention : A qualitative study among people with a persistent mental illness. Issues in Mental Health Nursing, 33 (4), s. 209 - 216. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika (2012). Traditionellt sjukdomsfokus och nya psykosociala riktlinjer – var finns psykiatrisjuksköterskan?. Psyche : psykiatrisk vårdtidskrift (1), s. 18 - 21. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika, Hansson, Lars, Svensson, Bengt (2011). Differences in self-reported importance of elements of health and subjectively experienced health among outpatients in community mental health services. Archives of Psychiatric Nursing, 25 (5), s. e19 - e26. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika (2011). Salutogenes i psykiatrisk vård – psykiatrisjuksköterskans utmaning. Psyche (2), s. 10 - 11. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika (2011). Supporting positive dimensions of health, challenges in mental health care. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 6 (2), s. 7126 - . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Hansson, Lars, Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra, Svensson, Bengt (2011). Mental health professionals’ attitudes towards people with mental illness : Do they differ from attitudes held by people with mental illness?. International Journal of Social Psychiatry. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika (2010). Attitudes towards health among patients and staff in mental health services : a comparison of ratings of importance of different items of health. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 45 (2), s. 225 - 231. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika (2009). Psykiatrisjuksköterskans specialistkompetens nödvändig för patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet i psykiatrisk vård. Psyche (5), s. 10 - 12. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika, Svensson, Bengt, Arvidsson, Barbro, Hansson, Lars (2008). Dimensions and reliability of a questionnaire for the evaluation of subjective experiences of health among patients in mental health services. Issues in Mental Health Nursing, 29 (1), s. 51 - 62. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika, Arvidsson, Barbro, Svensson, Bengt, Hansson, Lars (2008). Construct validity of a health questionnaire intended to measure the subjective experience of health among patients in mental health services. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15 (3), s. 238 - 245. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra, Fridlund, Bengt, Arvidsson, Barbro (2007). Perceptions of the concept of health among nurses working in mental health services : a phenomenographic study. International Journal of Mental Health Nursing, 16 (1), s. 50 - 56. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Svedberg, Petra, Jormfeldt, Henrika, Fridlund, Bengt, Arvidsson, Barbro (2004). Perceptions of the concept of health among patients in mental health nursing. Issues in Mental Health Nursing, 25 (7), s. 723 - 736. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Svedberg, Petra, Jormfeldt, Henrika, Arvidsson, Barbro (2003). Patients' conceptions of how health processes are promoted in mental health nursing : A qualitative study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10 (4), s. 448 - 456. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra, Arvidsson, Barbro (2003). Nurses' conceptions of how health processes are promoted in mental health nursing. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10 (5), s. 608 - 615. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Artikel, forskningsöversikt
 • Stickley, Theodore, Higgins, Agnes, Meade, Oonagh, Sitvast, Jan, Doyle, Louise, Ellilä, Heikki, Jormfeldt, Henrika, Keogh, Brian, Lahti, Mari, Skärsäter, Ingela, Vuokila-Oikkonen, Paivi, Kilkku, Nina (2015). From the rhetoric to the real : A critical review of how the concepts of recovery and social inclusion may inform mental health nurse advanced level curricula – the eMenthe project. Nurse Education Today. (In press) Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra (2014). Hälsa och hälsofrämjande arbete i psykiatrisk omvårdnad. Vårdande vid psykisk ohälsa : på avancerad nivå. Studentlitteratur, Lund. S. 77 - 97. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hedelin, Birgitta, Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra (2014). Hälsobegreppet : synen på hälsa och sjuklighet. Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt. Studentlitteratur, Lund. S. 361 - 385. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika (2013). Att förebygga kroppslig ohälsa i psykiatrisk hälso- och sjukvård – den specialistutbildade psykiatrisjuksköterskans ansvar. Omvårdnad på avancerad nivå : Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Studentlitteratur, Lund. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra (2010). Perspektiv på hälsa och ohälsa i psykiatrisk omvårdnad. Vårdande vid psykisk ohälsa : på avancerad nivå. Studentlitteratur, Lund. S. 63 - 85. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hedelin, Birgitta, Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra (2009). Hälsobegreppet : synen på hälsa och sjuklighet. Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt. Studentlitteratur, Lund. S. 237 - 260. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra (2006). Hopp : En förutsättning för återhämtning. Psykiatrisk omvårdnad : att stödja hälsofrämjande processer. Studentlitteratur, Lund. S. 169 - 182. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika (2006). Hälsa i psykiatrisk omvårdnad : autonomi, gemenskap och meningsfulla handlingar. Psykiatrisk omvårdnad : att stödja hälsofrämjande processer. Studentlitteratur, Lund. S. 21 - 37. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Skärsäter, Ingela, Jormfeldt, Henrika, Doyle, Louise, Ellilä, Heikki, Higgins, Agnes, Keogh, Brian, Lahti, Marie, Meade, Oona, Sitvast, Jan, Stickley, Theodore, Vuokila-Oikkonen, Päivi, Kilkku, Nina (2015). To enhance Master’s level education in mental health practice with eLearning materials - eMenthe : an European project. Abstracts: 19th International Philosophy of Nursing Society (IPONS) conference August 24-26, 2015 Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden : Technology, Health Care and Person-centeredness: Beyond Utopia and Dystopia. Thinking the Future.. S. 42 - 42. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Killku, Nina, Callaghan, Patrick, Van Dommelen, Riet, Doyle, Louise, Ellilä, Heikki, Higgins, Agnes, Jormfeldt, Henrika, Kalevo, Camilla, Keogh, Brian, Läksy, Marja-Liisa, Van de Sande, Roland, Sitvast, Jan, Skärsäter, Ingela, Stickley, Theodore, Vuokila-Oikkonen, Päivi (2014). Developing eLearning materials to support professional competencies and clinical careers on Master's level mental health practice in Europe. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Keogh, Brian, Doyle, Louise, Higgins, Agnes, Killku, Nina, Ellilä, Heikki, Jormfeldt, Henrika, Kalevo, Camilla, Läksy, Marja-Liisa, Sitvast, Jan, Skärsäter, Ingela, Stickley, Theodore, Vuokila-Oikkonen, Päivi (2014). Developing Master’s level eLearning material in mental health – Phase one, consulting with key stakeholders. Book of Abstracts. S. 116 - 116. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ellilä, Heikki, Kilkku, Nina, Callaghan, Patrick, Van Dommelen, Riet, Doyle, Louise, Higgins, Agnes, Jormfeldt, Henrika, Keogh, Brian, Van de Sande, Roland, Sitvast, Jan, Skärsäter, Ingela, Stickley, Theodore, Vuokila-Oikkonen, Päivi (2014). eMenthe : a European co-operation project to enhance Master’s level education in mental health practice with eLearning material. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Öijervall, Jörgen, Jormfeldt, Henrika (2013). Promoting factors for professional development in process oriented group supervision. Nurses experiences one year after completed nursing degree. Breaking Barriers 2013. S. 43 - 44. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kilkku, Nina, Callaghan, Patrick, Van Dommelen, Riet, Doyle, Louise, Ellilä, Heikki, Higgins, Agnes, Jormfeldt, Henrika, Keogh, Brian, Van De Sande, Roland, Skärsäter, Ingela, Stickley, Theodore, Vuokila-Oikkonen, Päivi (2013). eMenthe : a European co-operation project to enhance Master’s level education in mental health practice with eLearning materials. Horatio, European Psychiatric Nursing Congress 2013 : Abstract book. S. 152 - 152. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika, Brunt, David, Rask, Mikael, Bengtsson, Agneta, Svedberg, Petra (2013). Staffs’ experiences of a person-centered health education group intervention for people with a persistent mental illness. . S. 1 - 15. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika (2013). Supporting positive dimensions of health -the challenge for mental health nurses. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra, Svensson, Bengt, Hansson, Lars (2012). The Boston Psychiatric rehabilitation approach – evaluation of an implementation project in Sweden. Programme and Abstract Book, Horatio: 2nd European Festival of Psychiatric Nursing – in Stockholm 2012. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika, Rask, Mikael, Brunt, David, Bengtsson, Agneta, Svedberg, Petra (2012). Experiences of a person-centred health education group intervention - A qualitative study among people with a persistent mental illness. Programme and Abstract Book, Horation: 2nd European Festival of Psychiatric Nursing - in Stockholm 2012. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika (2010). Dimensions of Health among Patients in Mental Health Services. Nordic Conference of Mental Health Nursing, The Role of Nursing in the Process of Recovery : Global Perspectives. S. 47 - 47. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Svedberg, Petra, Jormfeldt, Henrika (2007). Defining and assessing dimensions of health and health promotion intervention in mental health services. : Joining forces across Europe for Prevention and Promotion in Mental Health. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika (2006). Perceptions of the concept of health among nurses working in mental health services : A phenomenographic study. Proceeding of the 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitataive Methods in the Service of health. S. 19 - 19. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Doktorsavhandling, sammanläggning
 • Jormfeldt, Henrika, (2007). Dimensions of Health among Patients in Mental Health Services. Diss. (sammanfattning). Lund : Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund University, 2007. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Rapport
 • Svedberg, Petra, Jormfeldt, Henrika, Hansson, Lars, Svensson, Bengt (2011). Utvärdering av rehabiliteringsprojektet i psykiatrin i Halland : Rapport del 1. Uppföljning av klienter och närstående. Lunds universitet, Lund. 24 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika, Svedberg, Petra, Hansson, Lars, Svensson, Bengt (2011). Utvärdering av rehabiliteringsprojektet. Rapport del 2 : Programtrohet och erfarenheter av implementering i psykiatrin i Halland. Lunds universitet, Lund. 24 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jormfeldt, Henrika (2011). Kartläggning av suicid i Varberg under år 2010. 23 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
Image of Henrika Jormfeldt

Contact information
Department / Unit:
School of Health and Welfare

Building / Room:
Building R / 4108b

Phone:
+46 (0) 35 16 77 86

E-mail:

Updated 2014-06-11