Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Course syllabi at Halmstad University

Order course syllabi valid spring semester 2007 and earlier

For the University to manage your request, the course code, course name and course starting semester is needed. If you are registered for the course your civic registration number and course name or course code is sufficient.

Course code, course name and starting semester:
E-mail where the course syllabus should be sent to: * (mandatory)
E-mail where the course syllabus should be sent to:

Which school should the request be sent to?
Updated 2018-03-05