Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-10-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Programme syllabi at Halmstad University

Order programme syllabi for spring semester 2007 and earlier.

For the University to manage your request the programme and possible specialisation and programme starting semester is needed. If you are registered for the programme your civic registration number and name of the programme is sufficient.

Programme name, possible specialisation and starting semester:
E-mail where the programme syllabi should be sent to: * (mandatory)
E-mail where the programme syllabi should be sent to:

Updated 2017-10-06