Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den . Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Schedule

Week 35


Subjects: Limits, continuity, partial derivatives.
Chapters (E/P): 13.1-4.
Problems:   
13.2: 1,3,7,23-27,33,37,39,43.
13.3: 5,29,33,37,38,43,51.
13.4: 1,3,5,23,32,35,41,60.

Week 36


Subjects: Chain rule, Jacobian matrix, gradient, directional derivative.
Chapters (E/P): 13.6-8.
Problems:
13.6: 3,17,31.
13.7: 1,13,20,21,29,31,35,47.
13.8: 5,6,13,21,25,31,45.

Week 37


Subjects: Local extrema, constrained optimization, Lagrange multipliers.
Chapters (E/P): 13.10, 13.5, 13.9.
Problems:
13.10: 1,5,7,11.  
13.5: 23-28,50.
13.9: 1,3,7,9,16,19,55.

Week 38


Subjects: Double integrals.
Chapters (E/P): 14.1-4, 14.9.
Problems:
14.1: 11,13.
14.2: 5,6,11,15,17,25,32,33.
14.3: 1,3,7,19,33,42.
14.4: 3,9,13,15,32.
14.9: 7,9,17.

Week 39


Subjects: Triple integrals.
Chapters (E/P): 14.6-7, 14.9.
Problems:
14.6: 5,15,41,47.
14.7: 5,7,10,13,15,35,37.
14.9: 14,19.

Week 40


Subjects: Vector fields. Line- and surface integrals.
Chapters (E/P): 15.1-3, 14.8, 15.5
Problems:
15.1: 37,39.
15.2: 7,9.
15.3: 3,17,21,30.
14.8: 1,3,7,8.
15.5: 1,2,3,5,6,13,14,16,18.

Week 41


Subjects: Green's and Gauss's theorems.
Chapters (E/P): 15.4, 15.6.
Problems:
15.4: 1,3,9,19.
15.6: 1,3,7,11,13.

Week 42


Subjects: Repetition.
Problems: Old exams.

Week 43


Exam (date to be announced).


  

Updated
  Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.70cf2e49129168da0158000108468.1
Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.70cf2e49129168da0158000108468.1
LimeparkMenu: Sidan null har felaktigt metadatavärde i "menu_origin". Värdet måste vara en sida högre upp i hierarkin än sidan självt.