Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den . Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Project and Seminar

Seminar


You should find and present one scientific paper in the area:
-         network security
-         firewalls
-         encryption
-         MPLS
-         VPN

You should read and prepare questions for another group´s scientific paper.
 
W 35-37 Submitting of paper

W 40 Presentation

 

Project

W 41  Troubleshooting project

Part 1 Create own troubleshooting case study
•Create network documentation (Topology diagram and IP addressing table)
•Write scenario and implement five problems or error
•Describe verification commands and corrective action (commands used)
•Write short report

Part 2 Troubleshooting
•Troubleshoot another group´s case study
•Solve the problems
•Document verification commands and corrective action

Part3 Presentation
•Describe results of the project
•Describe results of troubleshooting

Updated
  Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.70cf2e49129168da0158000108468.1
Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.70cf2e49129168da0158000108468.1
LimeparkMenu: Sidan null har felaktigt metadatavärde i "menu_origin". Värdet måste vara en sida högre upp i hierarkin än sidan självt.