Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-09-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

School of Information Technology
– events and seminars 2016

Upcoming conferences and events

Sept 12-13, 2016: COST Action CA15127 Management Committee meetingexternal link

Sept 13–14, 2016: 11th International Workshop on Communication Technologies for Vehicles: Nets4Cars-2016-Fallexternal link

Sept 13–15, 2016: 8th International Workshop on Reliable Networks Design and Modeling, RNDM 2016external link


Doctaral and licentiate defenses

Coming and accomplished doctoral and licentiate defenses.


Halmstad Colloquium

School of Inforamtions Technology is host for an international distinguished speaker series – Halmstad Colloquium. The talks occur regularly and are open to the general public. They are also published on Halmstad University Youtube channel.

Halmstad Colloquium: previous and coming talks.

Updated 2016-09-07