Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Feedback on our service

We appreciate any questions, feedback or comments you might have on our service or suggestions on changes you feel would improve our service.

Your feedback is of the type...
Your feedback is of the type...

I am...
I am...I want a reply
I want a reply


I am
I amUpdated 2018-06-01