Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-04-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Thesis templates

Try another browser if you have problems creating your PDF

Välj mall/choose template

Examensarbete/Degree thesis

Svensk mall English template

Kandidatuppsats/Bachelor thesis

Svensk mall English template

Magisteruppsats

Svensk mall

Masteruppsats/Master thesis

Svensk mall English template
Updated 2014-04-01