Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Login to your account

Under 'My account' you´ll find information about your account details, current loans, reservations and interlibrary loans. To access this information you must first login.

Login


You find the login page by clicking on the link 'Login' link in the left menu. You login with your library card number and PIN-code.

I have forgotten my pin-code!
Should you forget your PIN-code you can retrieve it by following the instructions under the header 'Have you forgotten your PIN-code?'.

Log in scrren for Hulda
Updated 2016-12-09