Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-07-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

My account details

After logging in you are automatically taken to your account details. Should more than a year have passed since registration you are asked to review your account details, make necessary changes, and click on the update-button.
You can update everything except name, social security number and library card number.
My account details
Updated 2009-07-10