Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Healthcare

If you have questions about healthcare, there are different approaches depending on your situation.

  • If you are employed at Halmstad University, contact the HR department for questions about healthcare. See information from the HR department at the internal website.
  • If you are an employee at a company, municipality, county council etc. you should contact your occupational healthcare service.
  • If you do not fall into any of the above categories, you can contact the HR department for questions about healthcare.
Updated 2018-03-16