Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publications - SIMB

Author / Year / Titel / Form
Axelsson, K., Larsson, B., Sandberg, S. and Söderlind, L. (2004) Väderskyddad produktion - Möjligheter och erfarenheter, FOU-VÄSTRAPPORT 0404, Sveriges byggindustrier. Rapport, 56 sidor + bilaga.
 
Borgström, B. (2003) Effects of Energy Savings in Reconstruction - An Evaluation of Dwellings Built in the Period 1965-74. Proposal, In Proceedings Third Nordic Conference - Construction Economics and Organisation, Lund Sweden April 2003.
 
Borgström, M. (2005) Energiförbrukande åtgärder vid ombyggnad och dess påverkan på inneklimatet, Uppsats presenterad vid konferensen Hälsa möter teknik, Varberg 18-19 september 2005
 
Borgström, M. (2005) Energy Efficiency in Buildings after Renovation, In Proceedings The 2005 World Sustainable Building Conference, Tokyo 27-29 September 2005.
 
Claeson-Jonsson, C., Jirebeck, M. och Larsson, B. (2005) Räkna med ny teknik - om konsten att välja rätt, en NCC-Rapport, 41 sidor.
 
Finch, E., Larsson, B. and Sandberg, S. (2004) Internet enabled embedded systems in Facilities Management School of Business and Engineering, Halmstad University. Rapport, 29 sidor + bilagor + tre artiklar
 
Hjort, B and Sendabo, T (2006): Introduction of Sustainable Low-Cost Urban Housing with regard to Techno-Economic Aspects and Prevailing Attitudes - A Case study. Paper submitted to CIB W107 Construction in Developing Economics International Symposium "Construction in Developing Economies: New Issues and Challenges", Santiago 18-20 January 2006.
 
Hjort, B och Larsson, B. (Ed) (2004) Organisation for Construction, Rapport Sektionen för ekonomi och Teknik, Högskolan i Halmstad.
 
Hjort, B. (2004). Strategic and project partnering initiated by construction companies: Expoerences from four Swedish Building Projects. In Proceedings WCPM2004 World of Construction Project Management, Toronto 27-28 May 2004.
 
Hjort, B. and Sendabo, T (2005) Sustainable Low-Cost Housing: new technology and attitudes - the importance of creating awareness. In Proceedings The 2005 World Sustainable Building Conference, Tokyo 27-29 September 2005.
 
Hjort, B., (2003) Early Procurement by Partnering, In Proceedings Third Nordic Conference - Construction Economics and Organisation, Lund Sweden April 2003.
 
Hjort, B.and Sendabo, T (2004). Sustainable, low-cost housing - Needs, possibilities and attitudes. A proposal for a research project with focus on the Kambaata Region in Ethiopia. In Proceedings "Sustainable Building for Africa, Stellenbosch, South Africa,13-18 September 2004.
 
Hjort, B: (2004) Sustainable Low-Cost Housing for the Kambaata Region in Ethiopia. A Preliminary Study. Contribution at "Workshop on Ethiopian Studies in Nordic Countries". Falun 25-26 November 2004.
 
Larsson, B och Sundqvist, J. (2004) The Building Material Manufacturer: A forgotten actor in the innovation process, Building Research & Information. (Submitted for review)
 
Larsson, B. "Varför fattas inte de riktiga besluten?" Kapitel i SFK-Bygg årskrönika 2003 - Rätt tid - rätt kvalitet i byggprocessen.
 
Larsson, B. (2005) Beslutsfattande med olika tidsperspektiv, kapitel i Energi och bebyggelse, Formas, Stockholm 2005. (Also available in English)
 
Larsson, B. (2005) Väderskyddat byggande - Varför inte?, Väg och Vattenbyggaren 2-2005 Stockholm.
 
Larsson, B. "Varför fattas inte de riktiga besluten?" Kapitel i SFK-Bygg årskrönika 2003. Rätt tid - rätt kvalitet i byggprocessen.
 
Larsson, B. and Sandberg, S. (2003) Funktionskrav i vägentreprenader - Utvärdering av ett demonstrationsprojekt, Halmstad University and Chalmers, Rapport, 79 sidor + bilagor
 
Larsson, B. and Sandberg, S. (2004) Funktionskrav i vägentreprenader - Kvalité, ekonomi och erfarenheter från projekt väg 610, School of Business and Engineering, Halmstad University. Rapport, 28 sidor + bilagor
 
Larsson, B. and Sandberg, S., (2002) Vision 2020 - Framtidens byggande i Sverige, Väg och Vattenbyggaren 6-2002 Stockholm.
 
Larsson, B. and Sundqvist, J. (2003). How to Collect Ideas for the Development of Product and Process Innovations in the Building Process, In Proceedings CIB W055/W065/W107 konferens "Knowledge Construction" Singapore 22-24 October 2003.
 
Larsson, B. and Sundqvist, J. (2003). Key Business Processes in Building Supply - A Comparison with other Manufacturing Companies, In Proceedings Third Nordic Conference - Construction Economics and Organisation, Lund Sweden April 2003.
 
Larsson, B. och Wallström, U. (2005) From Vision to Sustainability: Can the Environmental program Facilitate to Convey the Message?, In Proceedings The 2005 World Sustainable Building Conference, Tokyo 27-29 September 2005.
 
Larsson, B. och Wallström, U. (2005) Kvalitetsprogram - ett hjälpmedel för hållbart byggande, kapitel i Bo01 - Hållbar framtidsstad - Lärdomar och erfarenheter, Formas, Stockholm 2005. (Also available in English)
 
Larsson, B., (2003). Climat Change: Using Robustness as a Policy Response, Building Research & Information 32(1), pp. 71-74.
 
Larsson, B., Elmroth, A. and Sandstedt, E. (2003). Västra Hamnen, Bo01, Framtidsstaden  En utvärdering, Institutionen för byggnadsekonomi, Halmstad University and Chalmers. Rapport 174 sidor.
 
Larsson, B., Sanner, L. and Sundqvist, J. (2004). Do the building material suppliers use Information Technology less often or less efficiently than other lines of business?, In Proceedings WCPM2004 World of Construction Project Management, Toronto 27-28 May 2004.
 
Sandberg, S., and Larsson, B. (2004). The Performance Concept in Road Projects: One Way to Develop the Civil Engineering Sector, In Proceedings WCPM2004 World of Construction Project Management, Toronto 27-28 May 2004.
 
Sundqvist, J. (2005) Innovation performance i Building Material Manufacturers, Licentiate Thesis, Chalmers University of Technology
 
Svetoft, I. (2005) Brukarnas krav i byggprocessen - en fallstudie, Licentiatuppsats, Lunds tekniska Högskola
 
Svetoft, I. (2005) How architectural education in Sweden supports the role of handling the user involvement in the building process. In proceedings CIB WO96 Architectural Management "Special meeting" Lyngby 2-4 November 2005.
 
Svetoft. I. (2005) Integrering av människors vardag i den byggda miljön. Kostar det mer att bygga ett samhälle för alla?, Uppsats presenterad vid konferensen Hälsa möter teknik, Varberg 18-19 september 2005
 
Wallström, U. (2004). Quality Programme Bo01": A case study of a translation process from the idea of sustainable development to sustainable building. In Proceedings WCPM2004 World of Construction Project Management, Toronto 27-28 May 2004.
 
Updated 2008-01-16