Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-06-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

CERES research projects

Project:

 

Safe at Home - Living Lab

Duration: 2007 - 2009
Contact: Carina Ihlström
Senior researchers: Carina Ihlström, Nicholas Wickström and Bertil Svensson
Ph.D. students: Jesper Svensson
Partners: Halmstad Kommun, Hälsoteknikalliansen and the companies: Emwitech, Free2move, Halmstads Fastighets AB, Innovation Team, Komikapp Rehatek, LBS Science Park, MedicPen, Neat Electronics, Phoniro, ProEvolution and Unity by Light AB
Extended abstract: Link to extended abstract (in Swedish) PDF (pdf, 633.3 kB)
Link to project web site: http://www.living-lab.seexternal link, opens in new window
DESCRIPTION (in Swedish):

I Halmstad regionen finns ett komplett innovationssystem för att stödja utveckling av hälsoteknik. En del av detta innovationssystem fokuserar på området tryggt boende för äldre och funktionshindrade. Syftet med detta projekt är att komplettera befintligt innovationssystem med vetenskapligt grundade metoder för användarmedverkan i utvecklingsprocessen. Målet är att etablera ett komplett Trygg Hemma - Living Lab.

Förutom etablerandet av ett living lab inom området teknik för kvarboende och hemvård som fokuserar både på trygghet och livskvalitet samt nya kunskaper och erfarenheter baserade på detta, förväntas följande resultat och effekter:

  • Nya och vidareutvecklade metoder för användarmedverkan i innovationsprocesser
  • Minst 3 nya produkter eller tjänster som kan härledas till projektet
  • Nya samarbeten mellan företagspartners
  • Etablerande av demonstrationslägenhet med teknik för kvarboende

Arbetet kommer bedrivas utifrån ett flertal traditionella metoder för användarmedverkan som modifieras och appliceras i olika faser av våra 11 företags innovationsprocesser:

  • Olika former av fokusgrupper kommer att användas där slutanvändare samt representanter för teknikleverantörer kommer att involveras.
  • Olika former av workshops i olika delar av innovationsprocessen för att generera, utvärdera och utforma idéer och iterativt utvärdera och utveckla dessa idéer.
  • Slutanvändarna kommer att involveras på olika sätt, t ex genom att låta dem besluta, informera, samt generera förslag i innovationsprocessen. Detta kommer testas i de olika delarna av innovationsprocessen.
  • Innovationer kommer även att utvärderas i olika stadier av utvecklingen, både i projektets testlägenhet och i användarnas vardagsmiljö. Vid utvärdering i vardagsmiljö kommer en utförlig testapproach att användas, t ex genom daglig återkoppling via Internet eller diktafon.
Updated 2008-06-12