Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Värde, innovation och samhällsutveckling

Forskningen vid Högskolan i Halmstad är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Merparten av Högskolans forskning och utbildning ryms inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Dessa områden utgör en bas för lärosätets verksamhet och det är även inom dessa som Högskolan erbjuder utbildning på forskarnivå.

Forskning i samverkan

Forskningen vid Högskolan sker i nära samverkan med aktörer utanför akademin. Även inom Högskolan sker mycket av forskningen i samverkan mellan miljöerna.

Högskolans forskningsmiljöer

Högskolans forskning organiseras i forskningsmiljöer som är knutna till Högskolans fyra akademier: Akademin för hälsa och välfärd, Akademin för informationsteknologi, Akademin för lärande, humaniora och samhälle och Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Inom forskningsmiljöerna samlas forskare kring gemensamma forskningsämnen.

Forskning i siffror

50 professorer och drygt 100 doktorander är verksamma vid Högskolan i Halmstad – läs mer här om aktuella siffror relaterat till Högskolans forskning.

Publikationerlänk till annan webbplats

Vetenskapliga publikationer producerade av forskare, lärare och studenter vid Högskolan i Halmstad samlas i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVAlänk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2018-09-10