Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vad forskas det om?

Vad är det för forskning som bedrivs inom ramen för Forskning för innovation vid Högskolan i Halmstad?

Filmerna nedan ger en inblick i några av de spännande forskningsprojekt som pågår i de tre profilerade forskningsområdena informationsteknologi, innovationsvetenskap och hälsa och livsstil.

Informationsteknologi – forskning om inbyggda och intelligenta system. Ett nystartat forskningsprojekt syftar till att hjälpa personer med Parkinson, och i ett annat projekt forskar Högskolan tillsammans med industrin om självstyrande fordon.

Innovationsvetenskap – forskning om innovation, entreprenörskap och lärande. Filmen beskriver Högskolans internationella projekt om affärsmodeller för vindkraft, innovationsforskning inom gröna näringar och samarbetet med regionens näringsliv.

Hälsa och livsstil – forskning om välfärd, hälsa och idrott. Högskolans forskare utvecklar intelligenta utegym och digitala plattformar för att motivera människor till fysisk aktivitet. En annan forskningssatsning som beskrivs i filmen handlar om barns hälsa och hållbara uppväxt.

Medverkande forskare från Högskolan i Halmstad:

Anita Sant'Anna, biträdande universitetslektor i informationsteknologi.

Alexey Vinel, professor i datakommunikation.

Karin Weman, universitetsadjunkt i psykologi.

Jens Nygren, docent i medicinsk vetenskap.

Sara Högdin, lektor i socialt arbete.

Mike Danilovic, professor i industriell organisation.

Pia Ulvenblad, universitetslektor i företagsekonomi.

Medverkande samarbetspartners från näringslivet:

Katrin Sjöberg, Volvo.

Erik Blomberg, vd för Eleiko Sport.

Staffan Dahlström, vd för HMS.

Michal Lysek, företagsdoktorand vid HMS.

Sidan uppdaterad 2018-11-28