Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-12-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tre profilerade forskningsområden

”Forskning för innovation” vid Högskolan i Halmstad utgörs av tre profilerade forskningsområden – informationsvetenskap, innovationsvetenskap och hälsa och livsstil.

Det är inom dessa tre områden som Högskolan har sina master- och forskarutbildningsrättigheter. Forskningen inom områdena sker i de tre samverkande basmiljöerna:

Centralt i alla forskningsprojekt som bedrivs inom ramen för Forskning för innovation är samarbetet med näringslivet, så kallad samproduktion. Samproduktion innebär i regel att företag som bedriver forskningsprojekt tillsammans med Högskolans forskare också står för delar av finansieringen i projektet.

Utnämnd till KK-miljö

Högskolan i Halmstad är ett av tre lärosäten i landet som kvalificerat sig för att bli utnämnd till så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. De andra KK-miljöerna är Högskolan i Skövde och Mittuniversitetet.

Högskolan tre basmiljöer

Den fortsatta utvecklingen av spetskompetens av Högskolans forskningsområden informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil sker inom basmiljöerna CIEL, CVHI och EIS. Tvärvetenskapliga projekt är prioriterade och ett centralt tema för Högskolan i Halmstads forskning är hälsoteknik och hälsoinnovation.


EIS CIEL CVHI Länk till forskningsmiljö

Inom CIEL sker forskning inom affärsmodeller, kommersialisering och spridning av innovationer.

Inom CVHI är forskning om kost och fysisk aktivitet centralt, liksom deltagarstyrda hälsoinnovationer för barn och unga vuxna.

Inom EISlänk till annan webbplats sker forskning om samverkande inbyggda system, medvetna intelligenta system och om digitala tjänsteinnovationer.

Presentation av alla pågende projekt inom Forskning för innovation.

Rektor Mikael Alexandersson från invigningen av Forskning för innovation. Ta del av bilder och filmklipp från invigningen.

Sidan uppdaterad 2014-12-12