Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskningsmiljöer och forskargrupper

Klicka på bild eller text nedan för mer information om varje forskningsmiljö, område eller grupp.

CLKS bedriver forskning inom styrkeområdetutbildningsvetensap samt kultur, språk och samhällsvetenskap.

Inriktningar:

  •  Lärande, kunskapsbildning, utbildning och bildning
  • Studier av pedagogiska interventioner
  • Ämnesdidaktik och didaktik
  • Forskning om profession, samhällelig och politisk styrning
  • Forskning om flerspråkighet, likvärdighet och nyanlända i utbildningssystemet.
  • Forskning om digitala teknologier i utbildning

CVHI bedriver forskning med fokus på människors hälsa och livsstil inom ämnen som omvårdnad, handikapp-vetenskap och idrottspsykologi.

Forskningen sker inom ämnet hälsa och livsstil med fokus på förhållandet mellan människans hälsa, levnadsvillkor och samhällets välfärdssystem.

Forskargrupper inom CVHI:

RLAS bedriver interdisciplinär forskning inom exempelvis funktionella material, framtidens energiförsörjning, grön innovation, biomedicinska hälsoperspektiv och hållbar utveckling.

Forskningen har stor potential att skapa viktiga mervärden för samhället genom tekniska och naturvetenskapliga innovationer.

Forskningsområden inom RLAS:

  • Materialsystem
  • Energisystem
  • Biosystem
Sidan uppdaterad 2018-04-27