Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-10-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolans forskning på film

Här kan du se filmade inslag där Högskolans forskare berättar om sin forskning.

Vetenskapslandet

Vetenskapslandet var en programserie där högskolor och universitet från hela landet bidrog med tv-reportage kring aktuell forskning. Programmet sändes varje vecka i Kunskapskanalen, och Högskolan i Halmstad var med sedan programmets start 2004. Drygt 40 inslag har producerats med intressant forskning som Högskolans forskare bedriver.
Se inslagen här.

​Andra filmade reportage om forskning

Forskningsetik

Forskningsetik
Får man forska på vad som helst? Nej, faktiskt inte. Det finns sex regionala nämnder i landet – etikprövningsnämnder – med experter och företrädare för allmänheten som granskar projekt som handlar om forskning på och om människor, biologiskt material och känsliga personuppgifter. Nämnderna tar ställning till om forskningen är etisk eller inte. Marita Hilliges är professor i neurovetenskap på Högskolan i Halmstad. Hon är också ledamot i Regionala etikprövningsnämnden i Lund. I detta inslag berättar hon om vad nämnderna gör och vilka regler som häller kring forskningsetik.
Se det filmade reportaget om forskningsetik.
  

Bengt-Göran Rosén

Funktionella ytor
Det är inte enbart synen som gör att man känner igen något. Just att bokstavligen känna något, genom att ta på det, har stor betydelse för hur både en produkts funktion och utseende, utformning design, uppfattas. På Högskolan i Halmstad finns forskningsmiljön Maskinteknisk produktframtagning där forskarna just utvecklar kunskaper om samspelet mellan funktion och design på olika ytor, till exempel i bilar.
Se det filmade reportaget om funktionella ytor.
  
  
  

Sidan uppdaterad 2013-10-14