Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Laboratoriet för beteendevetenskap

Högskolan i Halmstad har en lång och gedigen tradition inom de beteendevetenskapliga ämnesområdena. Högskolans labbmiljöerna ger möjligheter till att genomföra laborationer med fokus mot beteendevetenskap.

Salar

Beteendelabbet består av tre lokaler:

Datorsal
I datorsalen finns åtta datorer som bl.a. används för att kunna genomföra psykologiska experiment (t.ex. reaktionstider, minne, etc.), statistiska beräkningar och kostanalyser.

Avslappningsrum
I avslappningsrummet kan vi genomföra avslappningspass för grupper, då det finns tillgång till avslappningsmattor samt en ljudanläggning med surroundljud. Eftersom rummet är omöblerat kan det även användas till gruppövningar, experiment, etc. Ett tjugotal stolar med nedfällbara bord gör att rummet även kan användas som undervisningssal.

Samtalsrum
Vårt samtalsrum är inrett med soffa, stolar och bord och kan användas för att ha samtal och rådgivning, enskilt eller i grupp.

Foto: Anders Andersson

Utrustning

Övrig utrustning som finns att tillgå i betendelabbet är bland annat.:

Biofeedbackutrustning
Biofeedback innebär att man mäter kroppens olika reaktioner som oftast är ett resultat av tankar och känslor (t. ex. nervositet/stress). I labbet finns tillgång till olika typer av biofeedbackutrustning som t.ex. pulsklockor, ElektroMyoGraf (mäter muskelspänning) och Galvanic Skin Response (mäter elektriska spänningsförändringar i huden, som orsakas av exempelvis svettning).

Utrustning för gruppdynamikövningar
I labbet finns även MTa-Kit, som är ett system som används för att genomföra övningar som belyser ledarskap, gruppdynamik/samarbete, kommunikation, etc. Systemet består plastdetaljer (hjul, rör, fogar, skruvar, plattor, etc.) samt ett 50-tal övningar som kan genomföras av grupper i olika storlekar. Det finns ett brett spektra av övningar som kan anpassas för det önskade ändamålet. Exempelvis finns övningar där gruppen, med eller utan ledare, ska bygga ihop någonting tillsammans med olika förutsättningar. En stor del av lärdomarna görs i de viktiga diskussionerna efteråt, då deltagarna får diskutera vad som hände under övningen och hur de kan ta med sig dessa lärdomar.

Frågeformulär
I labbet finns en bank med ett brett utbud av olika frågeformulär. Denna bank har byggts upp under en lång tid vid Högskolan i Halmstad och frågeformulären är validerade och tillförlitliga. Exempel på frågeformulär är hälsa och välbefinnande, motivation, koncentration, känslor, nervositet och begåvning. Testen kan användas för att göra före-efter mätningar, i samband med experiment eller som diskussionsunderlag för vidare diskussioner.

Foto: Anders Andersson

Forskning

Inom forskarruppen hälsa och idrott bedrivs olika forskningsområden som lämpar sig för laborativ forskning. Till exempel utförs kognitionsexperiment i relation till temat "Fysisk aktivitet och hälsa" samt psykologiska riskprofiler i samband med forskningstemat "Idrottsskador och rehabilitering".

Foto: Anders Andersson

Sidan uppdaterad 2018-03-05