Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Rydberg Core Laboratory

Rydberg Core Laboratory (RCL) är ett tvärvetenskapligt laboratorium vid Högskolan i Halmstad. Forskningen vid laboratoriet omfattar naturvetenskap, tillhörande tekniska vetenskaper och matematik.

RCL invigdes 4 november 2004. Laboratoriet är uppkallat efter den berömde svenske fysikern och matematikern Johannes Robert (Janne) Rydberg, född i Halmstad 1854.

RCL utgör en stimulerande och innovativ laboratoriemiljö där nya inom- och tvärvetenskapliga forskningsprojekt genomförs. RCL har sin kärnverksamhet inom forskningsmiljön Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS). RCL består av ett flertal mindre enheter där både grundforskning och tillämpad forskning sker, ofta tillsammans med samverkansparters inom industrin och samhället.

RCL är också en resurs för många av Högskolans utbildningar och ger en möjlighet för kandidat- och masterstudenter att få lära känna hur forskning går till i praktiken under sin utbildning. Laboratoriet välkomnar vidare samarbete med externa institutioner och företag och har idag samarbete med flera företag.

Laboratoriet drivs av Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap samt Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad.

Håkan Pettersson

Håkan Pettersson, Akademin för informationsteknologi

Janne Rydberg (1854-1919). Bild: Per Bagge. Reproduktion: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.

Sidan uppdaterad 2019-01-28