Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Rydberg Core Laboratory

Rydberg core laboratory (RCL) är ett tvärvetenskapligt laboratorium vid Högskolan i Halmstad. Forskningen vid laboratoriet omfattar naturvetenskap, tillhörande tekniska vetenskaper och matematik.

Rydberg core laboratory invigdes 4 november 2004. Laboratoriet är uppkallat efter den berömde svenske fysikern och matematikern Johannes Robert (Janne) Rydberg, född i Halmstad 1854.

Rydberg core laboratory utgör en stimulerande forskningsmiljö där nya inom- och tvärvetenskapliga forskningsprojekt genomförs och laboratoriet har sin kärnverksamhet inom forskningsmiljön Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS). Rydberg Core Laboratory består av flertalet mindre enheter som MiljöBiolab, Rörelselab, Bioanalyslab, Energilab, Mikroskopilab, Fotoniklab, Mekaniklab, Tribologilab och FabLab där både grundforskning och tillämpad forskning sker, ofta tillsammans med samverkansparters inom industrin och samhället.

Rydberg core laboratory är också en resurs för många av Högskolans utbildningar och ger en möjlighet för kandidat- och masterstudenter att få lära känna hur forskning går till i praktiken under sin utbildning. Laboratoriet välkomnar vidare samarbete med externa institutioner och företag och har idag samarbete med flertalet företag.

Laboratoriet drivs av Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap samt Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad.

Håkan Pettersson

Håkan Pettersson, Akademin för informationsteknologi

Janne Rydberg (1854-1919)

Janne Rydberg (1854-1919)

Sidan uppdaterad 2018-10-29