Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-02-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Om Högskolans forskning

Merparten av Högskolans forskning och utbildning ryms inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Dessa områden utgör en bas för lärosätets verksamhet och det är även inom dessa som Högskolan erbjuder utbildning på forskarnivå.

Forskning i samverkan

Forskningen vid Högskolan sker i nära samverkan med aktörer utanför akademin. Även inom Högskolan sker mycket av forskningen i samverkan mellan miljöerna.

Högskolans forskningsmiljöer

Högskolans forskning organiseras i forskningsmiljöer som är knutna till Högskolans fyra akademier. Inom miljöerna samlas forskare kring gemensamma forskningsämnen. Läs mer om de olika forskningsmiljöerna genom att klicka på bilderna nedan.Sidan uppdaterad 2016-02-04