Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-04-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Våra professorer

För den unga Högskolan i Halmstad var det en viktig milstolpe när regeringen 1997 gav tillstånd till att inrätta professurer. De första fem professorerna installerades 1999. Sedan dess har ytterligare ett 50-tal professorer installerats.

Här kan du läsa mer om professorer, gästprofessorer och adjungerade professorer som är anställda vid Högskolan i Halmstad. Förutom de som är listade här finns ytterligare professorer som Högskolan samarbetar med.

Högskolans professorer

Namn

Ämnesområde

Svante Andersson

Företagsekonomi

Gabriel Baffour Awuah

 

Företagsekonomi, inriktning

marknadsföring

Magnus Bergquist

Informatik

Josef Bigun

Signalanalys

Ann Bremander

Biomedicin, inriktning fysisk träning

Mike Danilovic

 

 

Industriell organisation, inriktning

innovation och technology

management

Carina Ihlström Eriksson

Informatik

Lars-Gunnar Franzén

Kemi, inriktning biokemi

Jonas Gabrielsson

Företagsekonomi, inriktning

företagsstyrning, särskilt entreprenörsföretag

Cathrine Hildingh

Vårdvetenskap

Ulf Holmberg

Reglerteknik

Magnus Holmén

 

Innovationsvetenskap, inriktning

industriell organisation

Jonny Hylander

 

Energiteknik, inriktning

förnybar energi

Urban Johnson

 

Psykologi, inriktning

idrottspsykologi

Magnus Jonsson

Realtidsdatorsystem

Tony I Larsson

Inbyggda system

Claes Malmberg

Naturvetenskapens didaktik

Mohammad Mousavi

Datorsystemteknik

Pernilla Nilsson

Naturvetenskapernas didaktik

Tomas Nordström

Datorteknik

Jens Nygren

Hälsoinnovation

Håkan Pettersson

Fysik, inriktning halvledarfysik

Bengt-Göran Rosén

Maskinteknik

Thorsteinn Rögnvaldsson

 

Datavetenskap, inriktning

maskinlärande

Mikael Sandberg

Statsvetenskap

Ingela Skärsäter

 

Omvårdnad, inriktning hälsa

och livsstil 

Klaus Solberg Søilen

Företagsekonomi

Natalia Stambulova

 

Psykologi, inriktning

idrottspsykologi

Veronica Stoehrel

Medie- och kommunikations­vetenskap

Petra Svedberg

Omvårdnad

Bertil Svensson

Datorsystemteknik

Göran Svensson

 

Företagsekonomi, inriktning

marknadsföring

Walid Mohamed Taha

Datologi

Magnus Tideman

 

Handikappvetenskap, inriktning

socialt arbete

Antanas Verikas

 

Bildbehandling, inriktning

artificiell neuronnätsteknik

Alexey Vinel

Datakommunikation

Stefan Weisner

Biologi, inriktning miljövetenskap

Sven Werner

Energiteknik

Kristina Ziegert

Omvårdnad

 

Högskolans gästprofessorer

Namn

Ämnesområde

Mark Andersen

Sportpsykologi

Lars Bååth

Fotonik

Stephen Emmitt

Innovationsvetenskap

Lars Eriksson

Industridesign

Natasha Gillian Evers

Innovationsvetenskap

Siegfried Fleischer

Limnologi

Bernd Hofmaier

Sociologi

Karl Iagnemma

Mekatronik

Holly Jimison

 

Proaktiv vård och medicinsk

informationsvetenskap

Catrine Kostenius

Pedagogik inriktning hälsa

Bengt Larsson

Byggproduktionsteknik

Antony Morgan

Folkhälsovetenskap

Colette Murphy

 

Naturvetenskapens och

matematikens didaktik

Chris Nugent

Informationsvetenskap

Tom O'Dell

 

Etnologi, inriktning tillämpad

kultur- och samhällsanalys

Misha Pavel

Hälsoteknik och -innovation

Sarah Pink

 

Tillämpad kultur- och

samhällsanalys

Waymond Rodgers

Redovisning

Carsten Sörensen

Informatik

 

Högskolans adjungerade professorer

Namn

Ämnesområde

Stefan Bergman

Hälsa och livsstil

Hans Hellsten

Radarsystem

 

Diplom akademisk högtid.

Professor är en titel som står för högsta kompetens och innehas av de främsta inom sitt ämnesområde. Det är samtidigt en lärartjänst som innebär att man representerar kunskapsfronten. En professor står för hela det akademiska spektrumet med forskning, handledning av doktorander, undervisning och samverkan.

Sidan uppdaterad 2017-04-25