Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Bengt-Göran Rosén

Professor i maskinteknik, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Utnämnd 2001.

En produkts funktion kan avgöras av ytornas topografi

Ytornas topografi är avgörande för många produkters egenskaper och kvalitet. Inte sällan har ytorna avgörande funktionella egenskaper, d.v.s. det är ytegenskaperna som är själva förutsättningen för produkten. Det kan t. ex. handla om ytor som sänker växellådors ljudnivå eller ökar kugghjuls livslängd. Också i medicinska sammanhang, som tand- och höftledsinplantat, är materials ytor mycket viktiga.

Forskningen inom funktionella ytor i Halmstad syftar till att finna generella metoder för att stärka den intima samverkan mellan en ytas funktion, dess tillverkningsmöjligheter och möjligheten att studera funktion och styra tillverkning med olika mätmetoder.

Photo: ANDERS ANDERSSON

Bengt-Göran Rosén föddes 1962 i Halmstad. Han utbildade sig vid Chalmers tekniska högskola där han tog fil lic-examen 1991 och fil dr-examen 1994 vid Institutionen för produktionsteknik.
Sidan uppdaterad 2018-02-26