Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Bengt Larsson

Gästprofessor i byggproduktionsteknik – inriktning innovationer i byggandet, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Adoption av ny teknik i byggföretaget

Att driva och leda byggprojekt innebär att ständigt lösa problem om hur huset skall utformas och produceras. Projekt är emellertid tidsbegränsade och det finns sällan tid att innanför projektets ram vara innovatör. Däremot måste det intermediära byggföretaget vara duktig på att kunna tala om för sina leverantörer – basteknologiföretagen – vad som behöver utvecklas och det måste vara duktig på att snabbt kunna ta till sig och börja utnyttja nya effektiva innovationer. Byggföretaget måste vara en duktig adoptör. Relationer och informationsutbyte mellan basteknologiföretag och det intermediära byggföretaget kommer att bli föremål för fortsatta forskningsprojekt. En förbättrad kunskap inom detta område leder till ökad utvecklingstakt i byggsektorn och därmed till bättre effektivitet och konkurrenskraft.

Professor Bengt Larsson
Bengt Larsson föddes 1943 i Malmö, kom till Göteborg 1963 och blev civilingenjör på V-linjen 1968. Han blev teknologie licentiat 1985 och teknologie doktor 1992 i byggnadsekonomi.
Sidan uppdaterad 2016-04-14