Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Bertil Svensson

Professor i datorsystemteknik, Akademin för informationsteknologi. Utnämnd 1998.

Datorsystemteknik

Forskning i datorsystemteknik kräver att flera teknikområden kombineras. På högsta nivån krävs kännedom om tillämpningar samt algoritmer för deras lösningar. Därunder befinner sig programmeringsmodeller och metoder för att avbilda algoritmer på arkitekturer av olika slag. Arkitekturer kan implementeras på olika sätt, vilket kräver kunskap om metoder och teorier för digital systemkonstruktion. På lägsta nivån är naturligtvis kretsteknologins möjligheter avgörande för vilka lösningar som är möjliga.

Bertil Svensson har i sin forskning försökt arbeta på alla nivåerna samtidigt, som systembyggare i samarbete med specialister på respektive nivå. Krävande tillämpningar och algoritmer har hämtats från bl.a. bildanalys, signalbehandling och självlärande system. Algoritmerna har framförallt avbildats på regelbundna strukturer av processorer och ett flertal av dessa nya arkitekturer har konstruerats som experimentdatorer.

Professor Bertil Svensson
Bertil Svensson föddes 1948 i Eldsberga i Halland. Han var tf professor i Luleå och därefter professor vid Chalmers innan han utsågs till professor i Halmstad. 1998.
Sidan uppdaterad 2016-04-14