Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-09-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Dan Hammerstrom

Adjungerad professor i datorarkitektur, Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik, Högskolan i Halmstad. Utnämnd 2001.

Biologiskt inspirerande datorarkitekturer i kisel


Dan Hammerstroms huvudsakliga forskningsområde rör biologiskt inspirerade datorarkitekturer i kisel. När kiselteknologin kommer ner på mindre än en tiondels mikrometer eller på molekylnivå, finner vi att transistorer inte längre beter sig som ideala switchar och att metallförbindelserna inte är ideala trådar. I denna spännande nya värld interagerar komponenter på ett komplext och olinjärt sätt. Deras funktion blir mindre deterministisk och i stället mer stokastisk. När beräkningar och logik görs på molekylnivå kommer kiselteknologins möjligheter att kunna utnyttjas bäst för datorernas interaktion med verkligheten (särskilt med människor) – inte för rena beräkningar. Problemen hur vi bäst utnyttjar dessa möjligheter har fortfarande inte någon lösning, trots fenomenala ökningar av klockhastigheter och minnesstorlek.
Dan Hammerstrom
Dan Hammerstrom föddes 1948 och är amerikansk medborgare. 1997 utsågs han till professor och chef för Department of Electrical and Computer Engineering vid Oregon Graduate Institute, Oregon Health and Science University. Under 2000 var han gästforskare vid rymdflygstyrelsen NASA.
Sidan uppdaterad 2013-09-13