Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hans Peter de Ruiter

Gästprofessor i omvårdnad vid Akademin för hälsa och välfärd.

Hans Peter de Ruiter är professor i omvårdnad vid Minnesota State University och affilierad till University of Minnesota, Center for Bioethics.

Han är född i Nederländerna och har arbetat som sjuksköterska i 30 år, främst inom områdena onkologi och psykisk ohälsa. Förutom att ha arbetat på Free University of Amsterdam Hospital i Nederländerna har han även varit verksam på Stanford University Hospital, Mayo Clinic och the University of Minnesota Hospital i USA.

Hans-Peter de Ruiters forskning är inriktad på etiska och moraliska värderingar kring hälsoteknologi, exempelvis elektronisk journal som insamling och användning av data. Vad tillför tekniken och hur påverkar den oss människor när vi använder den? Vad blir den etiska och moraliska konsekvensen av ny teknologi i kontakten mellan patienter och vårdgivare?

Sidan uppdaterad 2018-02-26