Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ingela Skärsäter

Ingela Skärsäter är professor i omvårdnad med inriktning mot hälsa och livsstil Högskolan i Halmstad.

Hon disputerade 2002 vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet inom vårdvetenskap, blev docent 2007 och professor 2011. Skärsäter tillträdde en professur vid Högskolan i Halmstad 2012 och är programchef för Tema hälsoinnovation, ett strategiskt område vid högskolan som omfattar forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle. Satsningen ska bidra med innovativa och hållbara lösningar på samhällsutmaningar inom hälsoområdet.

Ingela Skärsäters forskningsområde fokuserar på hälsa, livsstil och stödprocesser vid ohälsa samt hur utbildningsinsatser kan stödja personers tillfrisknande och livsstilsförändringar. I detta studeras hur digitala verktyg och teknik kan stödja aktiva livsstilsförändringar men även underlätta för personer att leva ett oberoende liv i hemmiljö.

Bild: IDA LÖVSTÅL

Ingela Skärsäter föddes 1952 i Ullared i Halland. 1985 tog hon sjuksköterskeexamen vid Högskolan i Halmstad.

År 2002 disputerade hon på doktorsavhandlingen ”The importance of social support for men and women suffering from major depression. A descriptive and explorative study”, vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

År 2007 blev Ingela Skärsäter docent vid Sahlgrenska akademin och 2011 utnämndes hon till professor i
vårdvetenskap med inriktning omvårdnad.

Hon har tidigare arbetat inom Region Halland som sjuksköterska, avdelningschef och vårdutvecklare.

I dag är hon verksam som professor
i hälsa och livsstil på Högskolan i Halmstad.

Ingela Skärsäter är vice ordförande i Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd, och ordförande i forskarutbildningsutskottet.

Sidan uppdaterad 2018-02-26