Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Jonny Hylander

Professor i energiteknik med inriktning på förnybar energi, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Utnämnd 2008.

Energiteknik – förnybar energi

– Mitt forskningsintresse ligger i huvudsak inom två områden: det ena är elenergiproduktion, framförallt från förnyelsebara energikällor och småskalig elproduktion. Det andra är konstruktion och drift av elektriska maskiner. Jag tror att det kan finnas större användningsområden för kraftvärme också i enskilda fastigheter. Kraftvärme innebär att el produceras samtidigt som uppvärmning av till exempel en byggnad sker.

Förnyelsebara energikällor och effektiv energianvändning efterfrågas mer och mer, både av miljö- och ekonomiska skäl. Jonny Hylanders forskning handlar om hur man kan utveckla teknik för att utnyttja de energikällor som finns på bästa sätt vid elenergiproduktion.

Professor Jonny Hylander
Jonny Hylander föddes 1955 i Mölndal och växte upp i Gävle. Han studerade till civilingenjör (elektro) på Chalmers där han lade fram sin avhandling om elproduktion från vindkraftverk 1986. Efter disputationen arbetade han som lektor, också på Chalmers, och blev docent 1990. 1996–2005 var han verksam vid Högskolan i Borås, varav tre år som prefekt. Därefter arbetade Jonny Hylander som konsult och också som gymnasielärare under två läsår. 2008 anställdes han som professor på Högskolan i Halmstad.
Sidan uppdaterad 2018-02-26