Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Josef Bigun

Professor i signalanalys, Akademin för informationsteknologi. Utnämnd 1998.

Automatisk behandling av bilder och andra signaler

Josef Bigun arbetar med multidimensionella signaler. Han har bidragit till förståelsen av textur och rörelse i bilder och bildsekvenser. Detta hjälper till att finna metoder för att automatiskt igenkänna fält som skog i satellitbilder eller att automatiskt igenkänna rörelse hos objekt som observeras av en videokamera för att bl.a. kunna få högre kvalitet eller mindre datamängd.

De senaste åren har han fokuserat sin forskning till biometrisk signalanalys, som handlar om datorer som kan använda bild- och ljudinformation för att säkerställa identiteten hos en människa. En annan tillämpning av biometrisk signalanalys är inom gränssnittet människa–maskin som kan göras intelligentare, till exempel kan bilens parametrar automatiskt anpassas till den som kör.

Josef Bigun är född 1961 i forna Armenien/Tur Abidin, (nu i Turkiet). Han blev teknologie licenciat 1986 och teknologie doktor 1988 på Linköpings Universitet med en doktorsavhandling om lokala symmetrier för bildbehandling.
Sidan uppdaterad 2018-02-26