Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Magnus Jonsson

Professor i realtidsdatorsystem, Akademin för informations­teknologi. Utnämnd 2003.

Inbyggda system kan behöva kommunicera i realtidsdatorsystem

De flesta datorer som används i dag ser inte ut som traditionella datorer i kontorsmiljö. I stället sitter de inbyggda i olika produkter vi använder och styr telefonväxlar, kontrollerar bilmotorer, elnät, flygplan etc. Som regel behöver dessa inbyggda datorer kunna utbyta information i realtid. Det vill säga inte bara beräkningarna ska vara korrekta utan också tidpunkten då resultaten levereras.

Magnus Jonssons forskning är inriktad på arkitektur för inbyggda realtidssystem, realtidskommunikation, optiska förbindningsnätverk och förbindningsnätverk för parallella och distribuerade realtidssystem. Dessa områden blir allt viktigare i och med att fler och fler inbyggda realtidssystem får höga prestandakrav och blir distribuerade. Med andra ord ställs det höga krav på kommunikationsnäten och deras realtidsegenskaper.

Professor Magnus Jonsson

Bild: JOACHIM BRINK

Magnus Jonsson föddes i Halmstad 1969. 2003 utnämndes Magnus Jonsson till professor i realtids­datorsystem.

Sidan uppdaterad 2018-08-02