Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Pernilla Nilsson

Professor i naturvetenskapernas didaktik, på Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Utnämnd 2013.

Forskning om undervisning och lärande i naturvetenskap

Pernilla har sedan 2003 intresserat sig för undervisning och lärande i naturvetenskap. Hennes forskning berör både förskola, skola och lärarutbildning och studierna har involverat både lärarstudenter, elever och lärare. Ett centralt begrepp i hennes forskning är PCK, Pedagogical Content Knowledge, (ämnesdidaktisk kunskap), samt hur denna utvecklas inom lärarutbildningen. I flera av hennes studier betonas praktisk erfarenheten och reflektion för att identifiera och utveckla lärares och lärarstudenters PCK.

I sin avhandling ”Learning to Teach and Teaching to Learn – Primary science student teachers´ complex journey from learners to teachers” (2008), studerade hon lärarstudenters utveckling av ämnesdidaktisk kunskap i olika undervisningssituationer.

Efter avhandlingsarbetet har Pernilla Nilsson initierat och deltagit i flera nationella, såväl som internationella, forskningssamarbeten med fokus på lärares lärande och utveckling inom naturvetenskap. Pernilla Nilsson har i dag både en nationellt och internationellt framträdande roll inom det ämnesdidaktiska fältet och då särskilt med koppling till PCK.

Frågor som rör bedömning

De senaste åren har Pernilla Nilsson i sin roll som lärarutbildare och forskare intresserat sig för frågor som rör bedömning och särskilt formativ bedömning och formativ interaktion. Inom ramen för sin forskning har hon hanterat frågor om hur lärares PCK kan ”mätas” och bedömas. 2009 initierade hon ett forskningsprojekt som sammanförde forskningsfältet om formativ bedömning med forskningsfältet PCK, ett relativt nytt område inom vilken forskningen tidigare har varit begränsad. Pernilla har också arbetat med ett learning study projekt där hon har följt tre högstadielärare i naturvetenskap under tre år.  

Under våren 2011 fick Pernilla Nilsson i uppdrag av Skolverket att skriva en kunskapsöversikt över naturvetenskaplig didaktisk forskning i serien ”Forskning i skolan” som skulle distribueras till samtliga skolor i landet.

– Genom detta uppdrag har jag gjort en kartläggning av nationell och internationell forskning inom olika områden av relevans för undervisning och lärande i naturvetenskap, säger hon.

Pernilla Nilsson bedriver sin forskning inom forskningsmiljön Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS) på Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2018-02-26