Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Siegfried Fleischer

Gästprofessor i limnologi på Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.

Våtmarkernas betydelse för vår miljö

Siegfried Fleischers forskning omfattar ett brett limniskt fält, med främst kemisk men delvis också mikrobiell inriktning. Olika separationsteknik, som pappers- och gaskromatografi, samt användning av radioaktiva isotoper har varit viktiga hjälpmedel på laboratoriet när nedbrytning av organiskt material och fosforutbyte vid sedimentytan studerats i sjöar och våtmarker.

Siegfried Fleischers forskning har under 1990-talet omfattat de viktiga växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas. För att få en helhetsbild har undersökningarna efter hand även omfattat den terrestra miljön.

Siegfried Fleischer är numera seniorprofessor.

Siegfried Fleischer föddes i Helsingfors 1938. Han har arbetat som lärare och forskare inom bland annat limnologi och miljövetenskap, men den huvudsakliga arbetsplatsen sedan 1971 har varit Länsstyrelsen i Hallands län.
Sidan uppdaterad 2018-11-06