Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Staffan Karlsson

Professor i omvårdnad, Akademin för hälsa och välfärd. Utnämnd 2018.

Bild: MAGNUS KARLSSON

Staffan Karlsson föddes 1959 i Ängelholm. Han avlade sjuksköterskeexamen vid Högskolan Kristianstad 1982. Efter grundutbildningen arbetade han inom psykiatrin och framför allt med personer med demens, bland annat på Sankta Maria sjukhus i Helsingborg (avvecklades på 1990-talet). År 2008 disputerade han vid Lunds universitet på avhandlingen "Older people’s public health care and social services, functional ability, health complaints, agreement in needs assessment and care satisfaction”.

Avhandlingen handlade om vård och omsorg för äldre ur olika aspekter och han har senare genomfört flera studier inom vård och omsorg med fokus på äldre vårdtagare. År 2015 blev han docent i geriatrisk omvårdnad och 2018 utnämndes han till professor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad. Här bedriver han forskning och undervisar och handleder vid sjuksköterske­programmet – med fokus på gerontologi och geriatrik.

Sidan uppdaterad 2018-11-11